Katalonsko iskustvo za unaprijeđenje rada sa osuđenim licima

U sklopu projekta „Maksimiziranje pokrivanja efektivne prevencije HIV-a i njege među populacijama u najvećem riziku" a kojeg fininsira Global Fond, osoblje Asocijacije XY uposleno na ovom projektu je u periodu između  23. i 28. januara 2012 godine bila u posjeti prijateljskom gradu Barseloni i nevladinoj organizaciji „Transformas" koja sprovodi projekat „TeatroDentro" u kaznenoporavnim zavodima u Kataloniji. Putovanje u Barselonu je imalo za cilj da se osoblje Asocijacije XY, angažovano na pomenutom projektu, upozna sa novim metodama rada sa osuđenim licima, razmjeni iskustva kako sa osobljem koje sprovodi projekat vezano za teatar tako i sa medicinskim osobljem kazneno-popravnog zavoda, odnosno da se informiše o dobrim praksama koje bi se mogle primjenjivati u radu sa osuđenim licima u BiH.


Tokom ovog studijskog putovanja, osim produktivnih sastanaka sa nevladinim organizacijama koji sprovode slične projekte u KPZ-a, organizacija „Transformas", domaćin ovom posjetu, je osigurala priliku da osoblje Asocijacije XY provede jedan dan u najvećem katalonskom kazneno-poravnom zavodu Centre Penitenciari Quatre Camins. Tokom tog dana mogle su se uočiti velike razlike između kazneno-popravnog sistema EU i BiH.
Uslovi u kojima osuđena lica služe svoje kazne su optimizirani do te mjere da podsjećaju na normalne uslove života obićnog građanina van zatvorskih zidina. Osuđena lica imaju pravo na rad u KPZ-u i nadoknadu za svoj angažman, mogu se baviti svim vrstama umjetnosti kao i sportom, a čak su stvoreni uslovi za školovanje osuđenih lica koji žele da dobiju fakultetsku diplomu.


Ono što je osoblje Asocijacije XY najviše interesovalo jeste funkcionisanje zdravstvenog sistema zbog čega je organizovan sastanak sa zdravstvenim kadrom KPZ-a. Tim ljekara i drugog medicinskog osoblja sa zadovoljstvom je odgovarao na pitanja te davao sugestije za unaprijeđenje rada Asocijacije XY sa populacijom osuđenih lica. Nova saznanja koja su dobijena od raspoloženog medicinskog kadra su da je u ovom KPZ-u odavno obezbijeđen cjelokupan medicinski tretman i terapije za osuđena lica. Osobe kojima je to potrebno imaju obezbjeđen besplatan pristup metadonskoj terapiji, interferonu i drugim terapijama. Zdravstveno osoblje jednom godišnje vrši akciju testiranja svih osuđenih lica, a za svako osuđeno lice koji prvi put pristupa ovom KPZ-u određuje se medicinski pregled kao i testiranje na spolno i krvlju prenosive infekcije. Tokom  ustanovljeno je da su slične aktivnosti koje danas Asocijacija XY sprovodi u KPZ-a u BiH rađene prije 15 do 20 godina u španskim KPZ-a. Na kraju radne posjete predstavnici Asocijacije XY su prisustvovali teatarskoj radionoci u kojoj su učestvovali štićenici KPZ-a, osoblje projekta „Teatrodentro" i jednim dijelom predstavnici Asocijacije XY.


Cilj sprovođenja ovog projekta je da se osuđenim licima pruži prilika da kroz forum teatar i druge dramske forme iskažu svoju realnost i te slobodno predstave svoje ličnosti onako kako to oni žele. Ovo je ujedno i bila najkorisnija preporuka za unaprijeđenje rada sa osuđenim licima u BiH KPZ-a gdje bi se koristile metode forum teatra i dramskih skečeva sa akcentom na prevenciju HIV-a u drugih SPI.
Studijska posjeta okončana je dogovorom o zajedničkoj saradnji sa organizacijom „Transformas" kroz uspostavljanje sličnih metoda rada sa osuđenim licima u BiH. Na kraju, važno je istaknuti izuzetnu ljubaznost i profesionalnost na koju smo naišli kod svih domaćina uključenih u realizaciju ove studijske posjete.

AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS