Kartice o kontraceptivnim sredstvima na društvenim mrežama Asocijacije XY

Kartice sa slikama kontraceptivnih sredstava koje će se svake sedmice pojavljivati na stranicama društvenih mreža Asocijacije XY, nova su aktivnost ove nevladine organizacije koja će na sebi svojstven, kreativan i poseban način skrenuti pažnju na ovogodišnji Svjetski dan kontracepcije koji se obilježava 26. septembra.

„Cilj naše kampanje koja ove godine ima oblik on line forme, jeste da se putem društvenih mreža Asocijacije XY, podigne svijest o značaju upotrebe kontraceptivnih sredstava. Svaka kartica koja se pojavi na ekranu ima za cilj da edukuje mladog čovjeka o izgledu i načinu korištenja kontraceptivnog sredstva", kazao je projektni koordinator i trener Asocijacije XY Feđa Mehmedović te pojasnio:

„Brojne međunarodne studije dokazale su da djevojke dobi između 15 i 19 godina koje su obuhvaćene edukacijom o seksualnosti imaju 50 posto manje šanse da budu izložene riziku od neplanirane trudnoće".

Svjetski dan kontracepcije posvećen je podizanju svijesti, prije svega mladih ljudi, o važnosti kontracepcije i poboljšanju obrazovanja o njoj kao i o spolnom i reproduktivnom zdravlju

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS