Jubilarna deseta skupština Asocijacije XY donijela novine

Deseta redovna godišnja skupština Asocijacije XY održana je danas, 20.07.2011., u Sarajevu. Domaćin skupštine bio je hotel Bosnia u Sarajevu gdje se uz uposleno osoblje Asocijacije XY okupilo još 30 učesnika.


Na dnevnom redu bile tri tačke: pregled operativnih i programskih aktivnosti realiziranih u prethodnoj godini , pregled do sada realiziranih aktivnosti u 2011. godini i na kraju ona najvažnija, izbor novog saziva Upravnog odbora Asocijacije XY. Jednoglasnim izborom u ovaj novi, skraćeni saziv upravnog odbora  izabrani su Nidžara Abadžić, Ena Mesihović, Mirko Srdić, Amina Čemernica i Marin Gradac. Za predsjednicu UO-a izabrana je Nidžara Abadžić, specijalistkinja ginekologije. Novoizabrani članovi će ove funkcije obnašati u mandatu dugom dvije godine.


Posebno važno je istaknuti činjenicu da se u ovom sazivu po prvi puta nalaze dva predstavnika omladinskog tijela u Asocijaciji, Amina Čemernica i Ena Mesihović, obje studentice na sarajevskom univerzitetu. „Izuzetno je važno to da danas u Upravnom odboru Asocijacije imamo mlade ljude, one koji se od osnivanja XY-a zaista trude da se svi projekti, sve aktivnosti realizuju na najbolji način, da mladi dobiju usluge i informacije važne za njihovo seksualno i reproduktivno zdravlje. Broj od 500 volontera sam po sebi govori koliko su mladi zainteresovani za rad i prosperitet Asocijacije." -izjavila je Amina Čemernica nakon što je izabrana u novi saziv UO-a.


Jednako misli i Ena Mesihović, druga djevojka izabrana u novi saziv. „U svom petogodišnjem radnom iskustvu sa Asocijacijom XY gotovo svakodnevno sam bila u kontaktu sa mladima kroz brojne radionice, treninge, prezentacije itd.  Upravo ovi kontakti i sva ona pozitivna iskustva  koja su nastala  iz njih bili su moj razlog da se kandidujem za članicu UO-a. Sada kada sam izabrana pokušat ću zastupati ove mlade ljude na način da adolescenti i njihovi interesi ostanu u fokusu rada Asocijacije."


Na ovogodišnjoj skupštini članovi su izvješteni o tome da  Asocijacija XY očekuje produženje akreditacije za članstvo u IPPF-u, na period od 5 godina. Nakon službenog dijela prisutni se se nastavili družiti uz priređeni koktel
AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS