Jedan pravi izbor za svijet prepun mogućnosti

Uprkos kiši i hladnoći  danas,26.09.2014. u Sarajevu, na Trgu Djece Sarajeva,desetine volontera i vršnjačkih edukatora Asocijacije XY, a pod motom „Riječ je o tvom životu, tvojoj budućnosti" osmu godinu u nizu obilježili su Svjetski dan kontracepcije (SDK).

I u 2014. godini neplanirane trudnoće kao i uticaj koji iste imaju na živote mladih djevojaka i lokalne zajednice, ostaju biti značajan izazov u zemljama sa niskim i srednje visokim prihodima. Oko 220 miliona žena širom svijeta želi biti u mogučnosti da kontrolira začeće, ali nemaju pristup  modernim i sigurnim sredstvima kontracepcije. Općenito, procjenjuje se da svake godine 80 miliona trudnoća u svijetu biva neplanirano. Brojne međunarodne studije su dokazale da djevojke u dobi između 15 i 19 godina, a koje su obuhvaćene edukacijom o seksualnosti, obzirom na dobiveno zanje i vještine, imaju 50% manje šanse da se izlože riziku od pojave neplanirane trudnoće. Dina Branković, trenerice vršnjačke edukacije u Asocijaciji XY kaže kako je naviknuta na loše vremenske uvjete prilikom obilježavanja različitih značajnih datuma. „Niti zima, niti kiša nisu i ne mogu me odvratiti od onoga što vidim kao svoj zadatak i obavezu, a to je da vršnjake upoznam sa važnošću kontracepcije. Što više znaju mnogo je veća mogućnost da donesu ispravne odluke, odluke koje su zasnovane na stvarnom znanju". Jedna od slučajnih prolaznica koja je prišla improviziranoj učionici na otvorenom bila je i poznata Mirela Laković. Na pitanje da li kontracepcija treba zauzimati značajnije mjesto u životima mladih Mirela je kazala kako tu nema dileme. „Toliko je mogućnosti na raspolaganju. Biti neodgovoran prema sebi i svom zdravlju je besmisleno. Ženama je danas na raspolaganju više od 15 različitih metoda kontracepcije, zašto ih ignorisati?".

Svake godine porodi se do 16 miliona tinejdžerki, uzrasta između 15 i 19 godina, a u ovoj starosnoj grupi, smrti povezane sa trudnoćom su vodeći uzrok smrtnosti kod mladih žena. Kontracepcija svake godine spriječi 188 miliona neplaniranih trudnoća, zbog čega je broj abortusa niži za 112 miliona, broj umrle novorođenčadi za 1,1 milion, a broj smrti majki niži za 150.000. Ovo su i dalje značajne brojke koje ne mogu biti zanemarene. Upravo zbog toga tim Asocijacije XY svakog dana, uključujući i ovaj informiše, educira i pruža usluge vezane za seksualno i reproduktivno zdravlje. Obilježavanje SDK je samo jedna u nizu takvih aktivnosti

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS