Javno predstavljanje projekata sprječavanja i suzbijanja trgovine ljudima u BiH

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine u saradnji sa partnerskim nevladinim organizacijama organizira javno predstavljanje projekata sprječavanja i suzbijanja trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini.

Javna promocija će biti organizirana dana

13. maj/svibanj 2013. godine

11:00 sati

hotel „Sarajevo", Džemala Bijedića 169 A

Projekti koji će ovom prilikom biti predstavljeni realiziraju se uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini u okviru istog programa, a implementiraju ih nevladine organizacije: Udruženje tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine, Međunarodni forum solidarnosti-EMMAUS, Novi put i Asocijacija XY.

Prisutnim će se obratiti ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine g-din Fahrudin Radončić i ambasador SAD-a u BiH g-din Patrick Moon, kao i predstavnici NVO-a: g-đa Hajrija Hadžiomerović-Muftić/Udruženje tužitelja FBiH, g-đa Amela Efendić/MFS-EMMAUS, g-đa Abida Pehlić/Novi put i g-đa Emina Osmanagić/Asocijacija XY.

AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS