Javni poziv

U okviru Projekta mentalnog zdravlja kojeg implementira Asocijacija XY u partnerstvu sa  Ministarstvom zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, koji je finansiran od strane Švicarske agencije za razvoj SDC, raspisujemo sljedeći

JAVNI POZIV
za dostavljanje ponuda  
TENDER br. PMZ T 1/11  
za nabavku usluge uređivanja, štampanja i distribucije publikacije za potrebe
Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini

 

Predmet tendera je uređivanje, izdavanje i štampanje glasila za potrebe Projekta – 6 brojeva.

Tenderska dokumentacija može biti preuzeta direktno sa web stranice Asocijacije XY
www.xy.com.ba
Prijave sa dokumentacijom podnose se u skladu sa uputstvom opisanim u pomenutoj tenderskoj dokumentaciji.

Kontakt telefon: +387 33 260 615
+387 33 262 266

Rok za podnošenje prijava je 21 (dvadeset jedan) dan od dana objavljivanja u javnim glasilima.

Klikom na slijedeći link možete preuzeti tendersku dokumentaciju Tender br. PMZ T 1/11

AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS