„JA“ GRANICE

Između nas i vanjskoga svijeta nalazi se naša vlastita koža.

(Diane Ackerman)

Tjelesne granice mogu se fizički zamisliti oko tijela kao balon ili kao neka nevidljiva ograda između nas i spoljašnjeg svijeta, a služe da bi se održala fizička distanca između osobe i drugih. Osim tjelesne, postoji i unutrašnja psihološka granica koju je malo teže objasniti. Naime, mnogim ljudima je teško da budu u skladu sa svojim potrebama, da ih svjesno prepoznaju i zadovolje, pa samim tim stvaraju konfuziju u svojim unutrašnjim granicama.

Autor P. Clarkson navodi primjer:

"Tipičan primjer je Debi koja ne zna gdje tačno u svom tijelu doživljava glad. Ona jede kada sat pokaže da je vrijeme ručka ili pak kada je bijesna ili usamljena. Žali se da nije osjetila pravu glad već mnogo godina. Kao posljedica toga što su otuđeni od svog fizičkog bića, ljudi često pogrešno interpretiraju svoje senzacije. To vodi, kao i u slučaju Debi, anksioznosti koja se pogrešno tumači kao glad. Klijent tada jede da bi umirio glad, pa sve više postaje otuđen od prirodnog osjećaja gladi i ciklusa zasićenja. Otkrivajući u kojem dijelu tijela doživljava glad, Debi će vjerovatno postati sposobnija da doživi svoje bazične psihološke i fiziološke potrebe, te da ih prati kroz ciklus doživljaja sve do zadovoljenja i upotpunjenja”.

Drugi ljudi i kontakt sa njima važan su dio života većine ljudi. A kontakt se upravo dešava na granici između MENE i NJIH. Da bi smo ga ostvarili moramo rizikovati i otvoriti vlastitu granicu da nešto od spoljašnjeg svijeta uđe unutra. Osobi svjesnoj svojih granica to nije teško. Ona naizmjenično biva u kontaktu sa okolinom i vraća se svome svijetu, svjesna je sebe, svjesna drugih i situacija koje se dešavaju između njih kao i vlastitih odabira. Povezuje se sa ljudima, ali i odvaja od njih. Osobi koja nema jasnu granicu lako se izgubiti u odnosu sa drugima. Granica može biti ili prepropusna, pa sadržaji iz okoline bez ikakve selekcije ulaze i bivaju prihvaćeni ili rigidna, potpuno nepropusna, tako da ne dopuštamo ičemu da dođe do nas. Ukoliko su granice previše propusne vode u stapanje s drugim ili konfluenciju, odnosno u izolaciju ukoliko su previše rigidne. U oba slučaja jako teško je napraviti kontakt sa nekim.

Neki ljudi nemaju jasnu granicu između sebe i drugih, tuđe ideje i vrijednosti uzimaju kao svoje, te postupaju u skladu s njima, ne preispitujući se da li je to ono što oni žele i misle. Kako to obično ne donosi ispunjenje i zadovoljstvo, u određenom trenutku naglo prekidaju kontakt odbacujući drugu osobu, kriveći je za svoje stanje i izolirajući se od vanjskoga svijeta.

Neki ljudi su opet preljubazni, veoma susretljivi prema drugima, nadajući se da će se i drugi tako ponašati prema njima, a da uopšte nisu u kontaktu sa sobom i onim što je u tom trenutku njihova istinska potreba i težnja. Drugima neće pokazati svoju ljutnju, zamjerke, neće tražiti što im pripada, već će ih okrenuti prema sebi kroz razne oblike autodestruktivnog ponašanja.

Ako je granica „poremećena" javit će se i različiti oblici zatvaranja i odvajanja od drugih u nastojanju da se kontrolira situacija i izbjegne vlastita odgovornost za problem i nedostatak prave komunikacije.

Granice je važno prepoznati i uvažavati, kako svoje tako i tuđe, te svjesno odlučivati kada ćemo ih, kako i s kime otvarati ili zatvarati, svjesno ulazeći ili izlazeći iz kontakta.

Još od 2006. u sklopu Asocijacije XY funkcionišu usluge psihološkog savjetovanja u okviru  Prijateljskog centra za zdravlje mladih, po svemu drugačijeg, posebno prilagođenog mladima, ali i dalje maksimalno profesionalno i posvećeno. Mladi iz Sarajeva, ali i iz cijele BiH gotovo su svakodnevno gosti ovog centra. Upravo na ovom mjestu možeš potražiti odgovore koje ti može dati psihoterapija, stručnu pomoć, razgovor, savjet ili prosto nekoga ko će te pažljivo saslušati, a to su sa sigurnošću psihoterapeuti Asocijacije.

Savjetovalište Asocijacije XY radi svakim radnim danom od 08:30-16:30h, a svoj termin za savjetovanje možeš zakazati putem e-maila: savjetovaliste@asocijacijaxy.org, pozivom na telefon 033 220 371 ili dolaskom u prostorije Asocijacije XY u ulici Danijela Ozme 12.
AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS