Izvršni direktor FGIP-a Robert Van Voren: Mogućnost da pomognemo izgradnju kapaciteta u Bosni i Hercegovini za nas predstavlja posebnu emociju

„Jačanje ljudskih prava zatvorenika sa problemima mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini", naziv je projekta koji finansijski podržava Kraljevina Holandija a od početka septembra 2021. godine implementira Institut za populaciju i razvoj u Bosni i Hercegovini. Cilj projekta je ostvariti ljudska prava zatvorenika sa mentalnim poteškoćama, kao i ostalih zatvorenika u BiH, zbog poboljšanja kvaliteta života ove populacije.

Prema riječima izvršnog direktora Federacije Globalne Psihijatrijske Inicijative (FGIP) iz Kraljevine Holandije Roberta Van Vorena, saradnja sa Institutom za populaciju i razvoj i zajednički rad na projektu koji se odnosi na kazneno- popravne ustanove predstavlja uvod i prvi korak za rad u Bosni i Hercegovini.

"Mnogima od nas, uključujući i mene lično, implementacija ovog projekta predstavlja posebnu vrstu emocije jer smo svi gledali strašne događaje koji su se odigrali u vašoj zemlji 1990-ih. I za Holanđane su ovi događaji dramatični i traumatični, tako da je mogućnost da pomognete u izgradnji kapaciteta ove predivne zemlje emocionalno umirujuća i utješna”, kazao je Robert Van Voren.

Kako navodi direktorica Instituta za populaciju i razvoj Emina Osmanagić projektom će se, uz ekspertsku podršku partnera Federacije Globalne Psihijatrijske Inicijative (FGIP) obučiti medicinsko i nemedicinsko osoblje u 14 zatvorskih jedinica u Bosni i Hercegovini.

„Obučeno zatvorsko osoblje koje je usvojilo i pruža moderne usluge mentalnog zdravlja usmjerene na pacijente i njihov oporavak. Rješavanje potreba osoba s mentalnim poremećajima poboljšava vjerovatnost da će se po izlasku iz zatvora takve osobe moći prilagoditi životu zajednice što će, zauzvrat, smanjiti vjerovatnoću da će se vratiti u zatvor," kazala je Osmanagić.

U toku sastanka koji je održan sa ciljem razmjene informacija i pokušaja prevazilaženja izazova kao što je pandemija COVID-19, projektni koordinator Bekir Omerbašić kazao je da su naredne aktivnosti ključne u implementaciji projekta.

„Početna analiza trenutnog stanja mentalnog zdravlja i ljudskih prava osuđenih osoba u bh. kazneno-popravnim i forenzičkim institucijama, ključna je za nastavak rada na implementaciji ovog projekta. Analiza stanja u ovim ustanovama jedna je od početnih konkretnih aktivnosti koje implementira partner projekta FGIP zajedno sa lokalnim stručnjacima te projektnim osobljem IPD-a", kazao je Omerbašić.

U okviru projekta biće izrađen priručnik za medicinsko, kao i smjernice za nemedicinsko osoblje koje pružaju usluge zatvorenicima sa mentalnim poteškoćama. Oba dokumenta će biti razvijena kao trajan podsjetnik medicinskom, nemedicinskom i ostalom osoblju u zatvorskim jedinicama koji se svakodnevno brinu o ovakvim zatvorenicima.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS