Integracija naučno utemeljenih pristupa u formalno obrazovanje

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Gender centar vlade Republike Srpske i Asocijacija XY održali su radni sastanak na kojem je dogovoren model integracije najboljih i dokazano efikasnih praksi u formalno srednje obrazovanje, a u cilju prevencije nasilja i promocije zdravih stilova života mladih u Republici Srpskoj. 

Pored navedenih institucija, sastanku su prisustvovale i liderske organizacije koje imaju višegodišnje iskustvo u provedbi obrazovnog programa Program Y, metodologije koju je razvila organizacija CARE International u saradnji sa Asocijacijom XY i partnerskim organizacijama. Predstavnici organizacija Forum teatar iz Istočnog Sarajeva i Otaharin iz Bijeljine, ovom su prilikom ponudili vlastite kapacitete u kontekstu uvođenja vrlo inovativnih i naučno utemeljenih metoda rada, a najveću korist će ostvariti mladi ljudi, ali i odrasli stanovnici u oba grada. 

Prema riječima lidera programske oblasti Zdravlje i zdravi životni stilovi Asocijacije XY Feđe Mehmedovića, posebno treba istaknuti učešće predstavnika dvije srednje škole koje su posljednjih nekoliko godina napravile izniman rezultat u prevenciji nasilja i eliminaciji društvenih stereotipa. "Predstavnici Srednje poljoprivredne i medicinske škole iz Bijeljine i JU Srednjoškolski centar „Istočna Ilidža" važan su sudionik u razvoju novog sveobuhvatnog programa koji će predstavljati regionalni iskorak u multisektorskom pristupu prevenciji nasilja", kazao je Mehmedović.

Projektne aktivnosti koje su razvijane na radnom sastanku su usmjerene na: jačanje kapaciteta lokalnih zajednica da samostalno sprovode sveobuhvatne i naučno utemeljene preventivne programe, jačanje kapaciteta nevladinih organizacija da budu dostupan edukativni resurs u lokalnoj zajednici u kojoj su smještene, jačanje kapaciteta srednjih škola u cilju uspostavljanja škola izvrsnosti za prevenciju nasilja. Sve aktivnosti su međusobno povezane i doprinose integraciji održivih modela rada u postojeće kapacitete vladinih i nevladinih institucija 

Model integracije i međusektorskog povezivanja temelji se na međunarodno priznatom programu CTC (Community that Care) i predstavlja naučeno utemeljen i dokazano efikasan model rada na zagovaranju, edukaciji i mobilizaciji ključnih aktera u određenoj lokalnoj zajednici.  

Model je univerzalan i primjenjiv na sve lokalne zajednice, pa će model koji adaptiramo tokom ove i naredne godine, biti primjenjiv za sve opštine u Republici Srpskoj. Vrijedi naglasiti da će Asocijacija XY posebnu pažnju posvetiti tranziciji ovog modela na ključne aktere u institucijama i organizacijama, a što podrazumijeva izdavanje međunarodno priznatih sertifikata u oblasti primjene inovativnih i dokazano efikasnih alata: 
  • CTC model – Zagovaranje, mobilizacija i edukacija – sveobuhvatan i sinergijski pristup prevenciji svih oblika nasilja
  • Moral reframing – primjena specifičnih komunikacijskih tehnika u cilju transformacije stavova i promjene ponašanja uz minimalna ulaganja u razvoj i provedbu
  • Treneri za trenere -  u oblasti jačanja psihosocijalnih vještina mladih primjenom obrazovnom modela Program Y
  • Behaviour insight – transformacija stavova i ponašanja ljudi primjenom jednostavnih tehnika u komunikaciji uz minimalna ulaganja u razvoj i provedbu 
"Sve projektne aktivnosti planiramo realizirati na način da po završetku projekta, lokalne zajednice imaju kapacitet da pod direktnom supervizijom Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, repliciraju model na druge škole i na taj način doprinesemo razvoju lokalnih zajednica i njihovom direktnom povezivanju sa Ministarstvom", zaključio je Mehmedović.

Učešćem u dizajnu i realizaciji navedenih aktivnosti, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i Gender centar vlade Republike Srpske postaju liderske institucije na regionalnom nivou, a u kontekstu integracije najboljih svjetskih i regionalnih programa u jedan sveobuhvatan model koji će biti razvijen i proveden tokom 2020. godine.  

Sastanak je održan u hotelu Talija, u Banja Luci, 23.12.2019. godine i predstavlja inicijalni korak u razvoju zajednica koje imaju kapacitet da eliminiraju sve oblike nasilja i stereotipa koji predstavljaju determinante nasilnog ponašanja i nejednakosti. 

Sastanak je održan u okviru UN Women Bosnia and Herzegovina projekta "Uključenost zajednica u smanjenje rodnih stereotipa i eliminaciju nasilja nad ženama i djevojčicama" finansijski podržanog od Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).

#UNWOMEN
AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS