Inka Šehić

Volonterka

Datum rođenja
28.2.2000
Obrazovanje
SSS
Volontira od
15.10.2016
Kreativna osoba. Volim timski rad.
Postujem drugačije stavove od svojih i cijenim ih.
 Volim sticati nova iskustva i znanja. Izuzteno cijenim iskrenost i volim druženja.
AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS