Inicijativa mladića: Sastanak Savjetodavne i entitetskih upravljačkih grupa

CARE International Balkans i partnerske organizacije sa projekta "Inicijativa mladića – promovisanje zdravijih životnih stilova među mladima u Bosni i Hercegovini osporavanjem rodnih stereotipa”, podržanog od Vlade Švicarske, Austrijske razvojne agencije, OAK Fondacije i CARE Njemačka-Luksemburg, održali su dvodnevni radni sastanak sa predstavnicima nadležnih institucija svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, koji rade na projektima razvoja mladih, obrazovanja, prevencije nasilja, zdravih životnih stilova i rodne ravnopravnosti. 

Sastanak je održan u hotelu Kardial u Tesliću, od 25.-26.02.2015. godine. Sastanku su prisustvovali predstavnici i predstavnice CARE-a, partnerskih organizacija sa projekta: Asocijacije XY, Sarajevo, Instituta za razvoj mladih i zajednice Perpetuum Mobile, Banja Luka i NVO Snaga Mladih, Mostar, Vlade Švicarske, UNFPA-a, Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, MUP-a Kantona Sarajevo, MUP-a Republike Srpske, Ministarstva zdravlja Republike Srpske, Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske, Gender Centara Federacija Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, Agencije za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine. Na sastanku su dogovoreni budući koraci u radu entitetskih upravljačkih grupa na projektu tokom narednog trogodišnjeg perioda, a kojima će koordinirati CARE i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS