Historijska presuda protiv Italije

 IPPF EN  je pozdravio historijsku odluku na prigovor savjesti i abortus donesenu od strane Komiteta za socijalna prava Vijeća Evrope. IPPF EN je podnio kolektivnu tužbu protiv Italije u kojoj se navodi da slaba regulacija prigovora savjesti zdravstvenih radnika krši pravo na zdravstvenu zaštitu . IPPF EN je 8. Marta , na  Međunarodni dan žena sa zadovoljstvom objavio da je tužba bila uspješna.

 Odluka Odbora podržava stanovište kojeg zastupaju IPPF EN , LAIGA i italijanski advokati Marilisa D ' Amico i Benedetta Liberali . Oni jasno navode da prigovor savjesti ne može stajati na putu žena prema ostvarivanju zdravstvenih usluga iz oblasti reproduktivnog zdravlja  zagarantovanih talijanskim zakonom. Italija je dužna osigurati ženama pristup uslugama abortusa kada za iste postoji potreba . " Zahtjev žene na abortus ne može se tretirati kao lutrija , nesmije zavisiti od sreće pacijenta , njena bogatstva ili prebivališta ", kaže Viki Claeys , regionalna direktorica IPPF EN .

IPPF EN je zadovoljan činjenicom  da je jedno od najvažnijih tijela za ljudska prava u Evropi, Komitet za socijalna prava Vijeća Evrope presudilo  da Italija mora obezbjediti mogućnost abortusa na način koji osigurava da se ispune potrebe pacijenata .

 Postoje ozbiljni problemi za žene koje pokušavaju dobiti usluge  iz oblasti reproduktivnog zdravlja u Italiji.

Trudnica u Rimu je saznala da joj je fetus imao fatalne deformitete te da njeno dijete neće preživjeti trudnoću. Tuga zbog gubitka djeteta je bila dovoljno teška, a onda je povrh svega  saznala da ne može dobiti terapijske usluge pobačaja , jer nije bilo anesteziologa bez prigovora savjesti na raspolaganju , svi su bili na odmoru.

"Bila sam na milosti i nemilosti rasporeda odmora kliničara!” žena se požalila. Nakon dugog  i bolnog , procesa konačno je izvela abortus tik pred istek zakonskog roka. Njena jedina alternativa  bila je nastavak  trudnoće, uz spoznaju da će dijete biti rođeno mrtvo.

 Komitet potvrđuje da se žene u Italiji  suočavaju sa brojnim izazovima u vezi abortusa . Na primjer, vrijeme čekanja je pretjerano dugo, a ponekad i zbog prigovora savjesti zdravstveno osoblje odbija pružiti potrebnu njegu prije ili poslije abortusa. Osim toga, u nekim područjima, ne postoji ravnoteža između potrebe za prekidom trudnoće i broja zdravstvenog osoblja bez brigovora savjesti na raspolaganju. To znači, iako talijanski zakon treba garantirati pristup reproduktivnom zdravlju za sve, žene ne mogu imati pristup uslugama  abortusa u svim dijelovima Italije . Postoje velike poteškoće, posebno na jugu Italije i  Lombardiji.

Stoga IPPF EN pozdravlja odluku Komiteta i osuđuje 'teritorijalne i ekonomske diskriminacije' s kojim se žene suočavaju kada traže uslugu abortusa i spremno zdravstveno osoblje za izvođenje iste.

AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS