Haris Čapelj

Trener

Datum rođenja
8.11.1995
Obrazovanje
VSS
Volontira od
1.5.2012
1. Volim iskrenost i društvo.
2. Uživam pomoći drugima.
3. Radom čovjek postiže sve.
4. Moja prva ljubav u životu je pita. I dan danas se mnogo volimo.
5. Vjeruj u karmu, jer ono što uradiš, tako će ti se i vratiti.
AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS