Godine uspješne saradnje

Asocijacija XY je tokom novembra mjeseca održala desetak vršnjačkih prezentacija u Srednjoj elektro-tehničkoj školi u Banja Luci. U periodu od 19.11.-02.12.2013. vršnjački edukatori Asocijacije su posjetili ovu školu te su učenicima škole rado prenosili znanje i informacije na različite teme.

Prezentacije su bile namjenjene učenicima prvih razreda ove škole te su tematizirale zdrave životne stilove. Učenici su od svojih vršnjaka mogli da dobiju sve informacije o zloupotrebi i upotrebi duvana, alkohola i psihoaktivnih supstanci.

U okviru kampanje povodom obilježavanja Svjetskog dana AIDS-a, 29.11. i 02.12. održane su i  prezentacije na temu prevencija HIV/AIDS-a.

Učenici su bili veoma zainteresovani za ovaj vid prezentacija, gdje mogu sa svojim vršnjacima da razgovaraju o različitim temama te bez ustručavanja podjele svoja iskustva i traže odgovor na sva pitanja. 

Saradnja Asocijacije XY i Srednje elektro-tehničke škole traje već dugi niz godina, a uspješna saradnja će se zasigurno nastaviti i u narednom periodu kroz veliki broj različitih aktivnosti.

AKTUELNO
31.3.2021
Javni poziv
10.3.2021
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS