Francuska novinarka i spisateljica Irene Frain u posjeti Asocijaciji XY: "Projekti koje sprovodi XY znače napredak u svakom smislu"

Direktorica marketinga i filantropistica međunarodne humanitarne organizacije „CARE" koja je aktivna u Francuskoj, Emanuela Croce te spisateljica i novinarka Irene Frain, boravile su u jednodnevnoj posjeti „Asocijaciji XY" kako bi se detaljno upoznale sa radom i aktivnostima koje ova nevladina organizacija provodi u BiH.

Nakon obilaska Prijateljskog centra za mlade u sklopu kojeg djeluju psihološko savjetovalište i Klinika XY sa ginekološkom i dermatovenerološkom ordinacijom za mlade, gošće su iskazale poseban interes za iskustva Asocijacije u oblasti rodne ravnopravnosti mladih u BiH te seksualno reproduktivnog zdravlja.

Prema riječima Projekt koordinatora i trenera Asocijacije XY Feđe Mehmedovića posebno zanimljiv dio posjete bili su intervjui, koje su predstavnice ove uvažene svjetske organizacije sprovele sa mladim volonterima. Govorilo se o predrasudama, stereotipima i ostalim društvenim faktorima koji utiču na formiranja stavova i svijesti mladih ljudi u BiH.

„Mladi su govorili o iskustvima kroz koja su prošli u Asocijaciji XY. Mladići i djevojke su iznijeli iskustva o predrasudama koje su imali prema sebi, svom tijelu, vršnjacima, osobama suprotnog spola, suprotnih religijskih i nacionalnih opredjeljenja. Edukativni programi koji su ponuđeni mladima a koje provodi Asocijacija XY imaju za cilj da na prijateljski način pristupe toj populaciji, shvate njihove probleme i uz pomoć edukovanog kadra na pravovaljan način iznađu rješenje. Bilo da se radi o psihološkom savjetovanju ili konkretnim zdravstvenim problemima", kazao je Mehmedović.

„Iznenađena sam pozitivnim stavovima i otvorenošću mladih osoba koje sam upoznala kroz Asocijaciju XY. Evidentna je promjena njihovih mišljenja o stavovima i ambicijama nakon programa edukacije kroz koju su prošli. Vrlo su sretni, znaju šta žele i to je jedno od najvećih bogatstava koje društvo može imati", kazala je Irene Frain te dodala kako se i u Francuskoj mladi suočavaju sa problemima.

„Kod nas su evidentni problemi vezani za nasilje, zloupotrebu droge ali i gender probleme, što je malo čudno za moderno društvo kakvo je Francuska. Ipak, oni su tu. Izuzetno sam pozitivno iznenađena aktivnostima i programima koje provodi Asocijacija XY jer se na mladima sa kojima sam razgovarala najbolje osjeti korisnost projekata koje provodi ova organizacija".

Prijateljsko pismo koje će napisati ova uvažena novinarka o Asocijaciji XY i njezinim iskustvima sa mladima u BiH biće objavljeno u francuskim medijima.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS