Formirane Koalicije za zagovaranje zdravih životnih stilova u Mostaru i Zenici

Koalicije za zagovaranje zdravih životnih stilova formirane su u protekla dva dana u Mostaru i Zenici, a članovi su relevantni predstavnici javnih institucija i stručnjaci iz oblasti obrazovanja i zdravstva kao i predstavnici nevladinih organizacija iz lokalne zajednice.

Na radionicama u Mostaru i Zenici definisani su ciljevi djelovanja Koalicije, a kao ključni problemi iz oblasti zdravlja i zdravih životnih stilova u ovim zajednicama navodi se upotreba duhana, duhanskih proizvoda, nargile i alkohola na mjestima gdje borave djeca i mladi, nezdrava ishrana djece i mladih i smanjena fizička aktivnost. Koalicije su formirane u okviru Projekta smanjenja faktora rizika za zdravlje stanovništva u Bosni i Hercegovini- Stub Zagovaranje, kojeg podržava Vlada Švicarske a implementira Konzorcij za zagovaranje, Asocijacija XY i agencija Boram, u partnerstvu sa Svjetskom bankom i Federalnim ministarstvom zdravstva.

Pomoćnica federalne ministrice obrazovanja i nauke Nadija Bandić smatra da će implementacija Projekta pomoći smanjenju rizika za zdravlje stanovništva od nezaraznih bolesti, unapređenjem kontrole upotrebe duhana i alkohola, te programa ishrane i fizičke aktivnosti u dvije odabrane lokalne zajednice.

„Zakonski i programski osnov za Projekat je sadržan i u Nacrtu zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje koji je usvojila Vlada Federacije BiH, Nacrtu strategije kontrole duhana Federacije BiH 2017-2022, Strateškom planu za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u FBiH i Smjernicama za zdravu ishranu djece u predškolskim i školskim ustanova," pojasnila je Bandić.

Psiholog u Centru za mentalno zdravlje pri Domu zdravlja Zenica Taib Babić osvrnuo se na problem nedostatka prostora za fizičku aktivnost djece i mladih u Zenici i potrebi zagovaranja zdravog pristupa različitim aspektima života posebno onima koji su usmjereni na mlade.

„Zenica kao centar sporta i bh. Zmajeva nema zatvorenog bazena. Osim bazena naši mladi treba da kroz edukaciju,razviju svijest o važnosti zdravlja i fizičke aktivnosti. U zdravom tijelu- zdrav duh, i obrnuto je krilatica na kojoj treba da radimo kako bi postala stvarnost, a sve u cilju zaštite zdravlja naše djece i omladine", kazao je Babić.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS