Feđa Mehmedović

Programski lider u oblasti zdravlje i zdravi životni stilovi

Zaposlen od 2002 godine. Odgovoran za planiranje i sprovođenje projektnih aktivnosti te izradi finalnih narativnih izvještaja. Kao master trener Asocijacije XY kreira, izvodi i supervizira edukativne programe, treninge i radionice.

e-mail: fmehmedovic@asocijacijaxy.org, bhfpa.xy@bih.net.ba
AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS