Feđa Mehmedović

Programski lider u oblasti zdravlje i zdravi životni stilovi

Lider programa zdravlje i zdravi životni stilovi, odgovoran za razvoj, planiranje i implementaciju obrazovnih programa iz oblasti Zdravlje i zdravi životni stilovi. Autor i koautor brojnih edukativnih programa Asocijacije XY namijenjenih zdravstvenim radnicima, nastavnom osoblju, roditeljima i psiholozima.

U Asocijaciji XY radi od 2002. godine.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS