Erol Handžar

Vršnjački edukator

Datum rođenja
19.5.1996
Obrazovanje
Student
Volontira od
17.3.2017
Kreativna osoba.
Volim timski rad.
Postuj em drugačije stavove od svojih i cijenim ih.
Volim sticati nova iskustva i znanja.
Izuzteno cijenim iskrenost i volim druženja.
AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS