Prim. Mr. Emina Osmanagić, magistra farmacije te magistra upravljanja državom i nevladinim sektorom

Direktorica Asocijacije XY

Upravlja cjelokupnim programima rada i razvoja organizacije kao i njenih uposlenika. U tu svrhu koordinira rad i neposrednu saradnju sa vladinim institucijama, međunarodnim i domaćim organizacijama kao i donatorima, kako na projektnim zadacima, tako i na bilateralnim osnovama.

Asocijacijom XY rukovodi još od samog njenog osnivanja 2001. godine

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS