Emina Osmanagić

Direktorica Asocijacije XY

Zaposlena u  Asocijaciji XY  od 2001. Po struci magistar farmacije,specijalista kliničke farmacije. Rukovodi svim programima Asocijacije i odgovorna je za njihovo kreiranje,uspostavu i implementaciju. Odgovorna je za funkcionisanje ureda u Sarajevu i Banjaluci. Odgovorna za saradnju sa IPPF European Network. Stalni član CCM za BiH.

e-mail: eosmanagic@asocijacijaxy.org, bhfpa.xy@bih.net.ba
AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS