Emina Đipa

Vršnjačka edukatorica

Datum rođenja
25.10.1999
Obrazovanje
SSS
Volontira od
12.12.2016
Ambiciozna sam i odgovorna.
Ne odustajem lako od svojih ciljeva.
U svakom trenutku sam spremna da branim svoja uvjerenja i stavove.
Mana mi je što sam sa malim brojem ljudi na istim valnim dužinama.
Volontiram jer time želim pozitivno utjecati na svoju okolinu.
AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS