Eldin Jakubović

Vrsnjacki edukator, savjetnik

Datum rođenja
9.3.1996
Obrazovanje
VSS
Volontira od
1.2.2014
1. Rodio se u Sarajevu.
2. Živim u Sarajevu.
3. Student sam AUBIH.
4. Bavim se sportom.
5. Zovem se Eldin.
AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS