Edukacijom i jačanjem svijesti protiv vršnjačkog nasilja

Asocijacija XY iz Sarajeva je u junu 2015. godine u saradnji s Vijećem mladih Općine Novo Sarajevo započela projekt Aktivizmom mladih protiv nasilja u Općini Novo Sarajevo koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od dva miliona eura.

U osam osnovnih škola ukupan broj učenika osmih i devetih razreda je 1002. Oni će proći ciklus od tri edukativne prezentacije i osnovni cilj navedenog projekta jeste da su mladi s područja općine Novo Sarajevo aktivni u prevenciji maloljetničkog nasilja, delinkvencije i u promociji zdravih stilova života u lokalnoj zajednici.

Problem o kojem se šuti

„To je jedan od problema o kojem se šuti. Mladi ljudi često ne žele razgovarati o tome jer ih je strah da se to nasilje ne ponovi. Na taj način se upuštaju u začarani krug nasilja. Između mladih ljudi postao je 'trend' da se sve nesuglasice rješavaju šakama, a ne razgovorom. Tako narušavaju jedan zdrav sistem. U prevenciji nasilja veliku ulogu imaju i posmatrači, koji su i ciljna grupa projekta, jer su upravo oni glavna karika u sprječavanju vršnjačkog nasilja. Stoga želimo afirmirati mlade ljude da prepoznaju i spriječe bilo koji oblik nasilja. Vršnjačko nasilje je opasno ne samo po identitet mladih ljudi već i po okolinu. Vršnjačko nasilje također može štetno utjecati na psihološki razvoj osobe i probuditi strah i depresiju."

Riječi su ovo Amera Džekmana, jednog od troje trenera vršnjačke edukacije koji s mladim vršnjačkim edukatorima iz općine Novo Sarajevo rade na programu edukacije. Uz njega, u ovaj proces uključeni su Adna Kalajdžisalihović i Muhidina Dina Branković. Oni iza sebe imaju mnogo iskustva i veliki broj prezentacija kako u osnovnim tako i u srednjim školama. Na hiljade mladih ljudi je educirano o prevenciji nasilja, psihoaktivnim supstancama, vršnjačkom pritisku, zdravim životnim stilovima, zdravom ishranom, kontracepcijom i spolno prenosivim bolestima.

Nedavno su realizirali trening za 25 članova i članica Vijeća mladih u Općini Novo Sarajevo, koji su se kroz ovaj proces educirali da znanja i vještine prevencije nasilja mogu dalje dijeliti s učenicima osnovnih škola na području općine. Njihovo znanje i vještine će, kroz Vijeće mladih, u narednom periodu biti dostupni svim mladima ljudima s područja općine.

„Kroz treninge vršnjačke edukacije Asocijacije XY mladi treneri vršnjačkih edukatora su usavršili svoje vještine i obogatili znanje. Prošavši navedeni trening za trenera vršnjačke edukacije (TOT), oni su i sami na uspješan način prenosili svoje znanje na buduće edukatore", pojašnjava naš sugovornik Amer Džekman.

Mladi ljudi će se educirati kroz tri sljedeća programa:

1. Nasilje, prevencija nasilja, rod i spol

2. Prevencija upotrebe i zloupotrebe psihoaktivnih supstanci i vršnjački pritisak

3. Zdrava ishrana i fizička aktivnost

Pitaju trenere ono što ne žele pitati druge  

Dodaje kako vršnjačka edukacija podrazumijeva prijateljski pristup koji mladim ljudima nudi tačne i provjerene informacije pomoću kojih oni mogu podijeliti svoje iskustvo, razgovarati ili pitati nešto što ih zanima, a nisu imali priliku ili nisu htjeli o tome razgovarati s nekim drugim. 

„Da mladi žele znati više pokazuje činjenica da ih na treningu prisustvuje veliki broj. Kroz višednevni trening proširuju svoje znanje i ovladavaju vještinama prezentiranja koje kasnije mogu iskoristiti za rad u svojim organizacijama. Upravo ti vršnjački edukatori kasnije prenose znanje na osnovce kroz interaktivni i prijateljski pristup. Međutim, ukoliko mladi ljudi žele razgovarati sa psihologom, mogu to uraditi u Asocijaciji XY gdje je usluga potpuno besplatna, povjerljiva i kvalitetna", poručuje Amer Džekman. 

Osim treninga koji su završili još u junu mjesecu, te prezentacija u osnovnim školama, mladim ljudima je predstavljen i Budi muško klub(BMK Klub) i Fakat cure (FKT Klub) koji se nalaze u sklopu Asocijacije XY i koji omogućavaju mladima da svoju energiju i eventualni bijes pretoče u edukativne radionice, team building kampanje i boravak u različitim kampovima.  

Prezentacije u osnovnim školama su u toku. Vršnjački edukatori s mladim osnovcima kroz lična iskustva, igru, zabavu i međusobno upoznavanje pokušavaju objasniti i definirati problem vršnjačkog nasilja. To je odličan motiv a i prilika za mlade osobe da prošire svoje vidike, promijene ponašanje, kao i da steknu nova prijateljstva, saznanja i vještine. Osim toga, mladima se pruža prilika da postanu volonteri u nekoj od nevladinih organizacija a naravno, ukoliko žele, mogu postati i budući vršnjački edukatori. 

Osnovnim školama će biti predstavljena i edukativna brošura Dnevnik jedne djevojke, zasnovana na dobrim praksama brošure Dnevnik jednog momka sa sličnog projekta koji je uspješno proveden na području općine Stari Grad Sarajevo. 

Ova brošura govori o djevojci koja se suočava s problemima odrastanja, ali ih rješava putem realno ponuđenih mogućnosti koje su trenutno na raspolaganju mladima, uključujući i omladinske nevladine organizacije.

Opasnost vršnjačkog nasilja

Kako je najavljeno iz Asocijacije XY, ovaj projekt će biti promoviran među 68.800 građana i građanki općine Novo Sarajevo, što će na direktan i indirektan način doprinijeti položaju mladih. Ovo podrazumijeva i uključivanje pet omladinskih nevladinih organizacija, koje će dati svoj doprinos u promociji omladinskog aktivizma, volonterizma i vršnjačke edukacije.  

Nasilje, maloljetnička delinkvencija, nezdrav način života i pasivnost mladih su problemi cjelokupnog društva koje nijemo posmatra i time učestvuje u degradaciji mladih i njihovog položaja u društvu, čime i društvo slabi. Zbog toga će ovakav model zajedničkog djelovanja na teritoriji jedne općine biti dobar primjer svima da partnerstvo uvijek daje rezultate i motivira mlade ljude na veći angažman.

Iz Asocijacije XY navode da utjecaj na ponašanje mladih imaju društvene mreže, koje sve više postaju sredstvo stjecanja moći ili ugleda. Stoga projekt uključuje medije s ciljem podsticanja omladinskog aktivizma, zdravog stila života i smanjenja nasilja i nasilničkog ponašanja. 

Psihologinja koja radi u osnovnoj i srednjoj školi u Sarajevu, Jasmina Hadžić o angažmanu omladine kaže: „Angažiranje mladih i njihovo uključivanje u rješavanje problema zajednice i okoline u kojoj žive izgrađuje pozitivne osobine ličnosti kao što su odgovornost, razvijanje osjećaja solidarnosti, utiče na formiranje bolje slike o sebi, spremnost za saradnju kao i za razumijevanje i empatiju. Volontiranje je zapravo temelj i ključna osobina u izgradnji lične i društvene odgovornosti koju mladi mogu razviti i tako omogućiti kvalitetne međuljudske odnose."

 Dijalogom i zdravim životnim stilovima protiv nasilja

Jedna od najvažnijih poruka koja se promovira ovim programom je promocija dijaloga i zdravih životnih stilova: 

„Poručujemo mladima da sve nesuglasice pokušaju riješiti razgovorom jer nasilje nije rješenje. Na nasilje se nikada ne odgovara nasiljem. Želimo da mladi ljudi prepoznaju volontiranje i aktivizam kao način da se steknu nova prijateljstva, usvoje nova znanja koja se nisu stekla kroz formalno obrazovanje i da se priključe lokalnim inicijativama i omladinskim organizacijama", zaključuje Džekman. 

Asocijacija XY od 2008. godine radi u polju prevencije nasilja i maloljetničke delinkvencije kroz kreiranje, implementaciju i evaluiranje programa prevencije u BiH, a posebno u Kantonu Sarajevo. Kroz rad svih ovih godina asocijacija je ostvarila pozitivne rezultate kojim je dugoročno smanjila stopu nasilja među maloljetnicima/ama. U projektu „Aktivizmom mladih protiv nasilja u Općini Novo Sarajevo" primarna ciljna grupa jesu mladi ljudi s područja Općine Novo Sarajevo koji pohađaju osmi i deveti razred osnovne škole. Osim primarne ciljne grupe, sekundarna grupa jesu članovi i članice Vijeća mladih, omladinske nevladine organizacije, mediji i opća javnost, što predstavlja više od 3.000 osoba. One će se informirati i educirati kako mogu spriječiti i reducirati vršnjačko nasilje. 

Za zdrav životni stil psihologinja Jasmina Hadžić omladini savjetuje: „Mladi trebaju svoju energiju usmjeriti pozitivno i što kvalitetnije iskoristiti svoje slobodno vrijeme. Na taj način mladi stječu i izgrađuju vještine, osnažuju svoju ličnost, razvijaju kreativnost što će im u konačnici pomoći da spremnije odgovore životnim izazovima i zahtjevima okoline."

Projekt „Aktivizmom mladih protiv nasilja" u Općini Novo Sarajevo se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije IV – LOD IV" kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura. Mišljenja izražena u ovom materijalu su mišljenja autora i kao takva ne odražavaju službene stavove Evropske unije niti Razvojnog programa Ujedinjenih nacija. Sadržaj teksta je isključiva odgovornost Asocijacije XY.

http://radiosarajevo.ba/novost/210244/edukacijom-i-jacanjem-svijesti-protiv-vrsnjackog-nasilja-foto

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS