Edukacija razrednih starješina o zdravlju, zdravim stilovima života i reproduktivnom zdravlju mladih

Od 02. do 04. aprila 2018. u prostorijama osnovne škole Husein Efendija Đozo u Goraždu održava se četverodnevna edukacija razrednih starješina svih šest osnovnih škola Bosansko-podrinskog kantona.

Edukacija je dio projekta „Unapređenje strateškog okvira za seksualno i reproduktivno zdravlje u BiH" koji sprovodi Asocijacija XY a finansijski podržava Populacioni Fond Ujedinjenih Nacija (UNFPA).

Projekt je započeo 2016 godine kada je uspostavljena saradnja sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Prosvjetno pedagoškim zavodom Bosansko-Podrinjskog kantona (BPK). Cilj te saradnje je unapređenje formalnog obrazovanja u oblasti zdravlja mladih što je rezultiralo kreiranjem edukativnih modula prilagođenih učenicima šestih, sedmih, osmih i devetih razreda osnovnih škola. Moduli pokrivaju različite teme u oblasti zdravlja mladih a izvodiće ih razredne starješine šest osnovnih škola Bosansko-podrinjskog kantona. Na taj način će mladi ljudi ovog kantona od školske 2018/2019 imati priliku u okviru časova razredne nastave slušati o zdravlju, zdravim stilovima života i reproduktivnom zdravlju.

Kako bi pružili podršku nastavnicima i poboljšali njihovo znanje i vještine o ovim temama, Asocijacija XY, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Prosvjetno pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona organizovali su edukaciju razrednih starješina koji će sprovoditi časove o temama u oblasti zdravlja.

Četverodnevnu edukaciju sprovode Feđa Mehmedović (ekpert u oblasti zdravlja i Master trener Asocijacije XY), Dika Makota (direktorica Prosvjetno-pedagoškog zavoda BPK) i Amira Borovac (savjetnica za predškolsko i osnovno obrazovanje u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta BPK).

Planirano je da se drugi trening održi u augustu 2018 godine kako bi sve razredne starješine (od šestih do devetih razreda) dobile znanje i vještine potrebne za realizaciju časova koji doprinose očuvanju zdravlja mladih u Bosansko-podrinjskom kantonu.

BPK je ,pored Kantona Sarajevo, jedini kanton u FBIH koji će svojim osnovnoškolcima omogućiti da stiču znanje i životne vještine te bili u mogućnosti da donose informirane odluke o svom zdravlju koje će ,u konačnici, doprinijeti zdravijem i sretnijem društvu.

Podsjećamo, predmet „Zdravi životni stilovi" je kao alternativni uveden u osnovne škole Kantona Sarajevo u školskoj 2013/2014 godine. Asocijacija XY je sa Ministarstvom obrazovanja, nauke i kulture Kantona Sarajevo radila na kreiranju nastavnog plana i programa, priručnika za nastavnike i udžbenika za ovaj predmet.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS