Dževada Hatkić Aljović

Vršnjačka edukatorica

Datum rođenja
25.5.2001
Obrazovanje
SSS
Volontira od
18.3.2017
Uživam u čitanju i fotografiji.
Uvijek iskreno i otvoreno svakom kažem šta imam, čvrsto stojim protiv ogovaranja i mržnje.
Realnost bi mi trebala biti srednje ime.
Bez obzira koliko nekada mogu da pričam, nakon samo 5 minuta socijalne aktivnosti, potrebno mi je i do 5 dana relaksacije.
AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS