Dvije djevojčice/Two little girls

Trgovina ljudima je globalni problem i oblik kriminala koji je izraženiji u tranzicijskim  zemljama. Jedna od takvih zemalja je i Bosna i Hercegovina.

Žrtve trgovine ljudima su prije svega osobe iz društveno ugroženih kategorija društva. To su ljudi iz siromašnih zemalja koji u potrazi za boljim životom migriraju u bogatije zemlje. U tom nastojanju oni postaju laka meta kriminalcima koji se bave trgovinom ljudima. Prema posljednjim podacima BiH je zemlja koja nije destinacija za žrtve trgovine ljudima nego tranzicijska destinacija. Ekonomska situacija u BiH čini ovu zemlju nezanimljivom za strane državljane/državljanke koji se bave prostitucijom ili za osobe koje su svodnici a koji su uključeni  i upravljaju lancem  prostitucije i trgovine ljudima. Posve je jasno da se veća zarada može pronaći u razvijenim evropskim zemljama.

Mjere i aktivnosti koje je 2010. godine poduzela Agencija za sigurnost i zaštitu BiH (SIPA) pokazale su dobre rezultate u prevenciji i rješavanju slučajeva trgovine ljudima.  Jedan od najistaknutijih problema jeste problem prosjačenja ponajviše od strane pripadnika romske manjine. Ovakvo ponašanje je uvjetovano životnim stilom ove populacije kao i kompleksnim ekonomskim i društvenim uslovima u BiH. Dostupni podaci pokazaju da postaju realni pokazatelji da je ovakav oblik prosjačenja organizovan i  upravljan od strane osoba uključenih u lanac trgovine ljudima. Ujedno ovakav oblik ponašanja je identifikovan kao vid trgovine ljudima. Dobivanjem zelenog svjetla za  bezvizni režim putovanja  građana BiH i Albanije od strane Evropske Komisije BiH je postala zemlja tranzita za brojne osobe, žrtve trgovine ljudima, posebno iz Turske i Albanije. Karakteristika osoba koje su žrtve trgovine ljudima je ta da su žrtve izložene različitim, a u nekim slučajevima i brutalnim oblicima nasilja koje ostavlja izuzetno ozbiljne posljedice na zdravlje. U BiH u toku 2010. su zabilježeni slučajevi trgovine ljudima sa fatalnim posljedicama. Vladin zajedno sa nevladinim sektorom bilježi značajan napredak u borbi protiv trgovine ljudima i to iz godine u godinu.

Jedno od nastojanja kanalisano je i kroz projekat  „Dvije djevojčice"  kojeg Asocijacija XY realizuje u drugoj polovine ove (2012.) godine . „Dvije djevojčice" (originalnog naziva „Two little girls")  je trominutni animirani film koji je napravljen kako bi informisao mlade djevojke i dječake o opasnosti da završe kao seksualno roblje u procesu trgovine ljudima te kako bi podigao svijest građana u BiH, a posebno djevojaka o o ovoj problematici.  Film je napravljen uz konsultacije sa pet mladih Albanki koje su prokrijumčarene u Ujedinjeno Kraljevstvo a koje su podjelile svoja iskustva zarad snimanja ovog filma. Njihove priče preslikavaju dva najčešća načina  preko kojih djevojke iz Istočne i Jugoistočne Evrope bivaju namamljene i prodate u seksualno roblje.  Sam film je sinhroniziran na b/h/s jezik. Film je prikazan u brojnim albanskim školama kao i na nacionalnoj televiziji u ovoj zemlji. Zahvaljujući sredstvima Comic Reliefa (http://www.comicrelief.com/) i Tudor Trust-a (http://www.tudortrust.org.uk ) kampanja je proširena na Makedoniju, Bjelorusiju, Kosovo, Moldaviju, Bugarsku i Rumuniju. Planirano je da se iz ovh sredstava finansiraju i kampanje u Srbiji, Sloveniji, Ukrajni, Latviji i Litvaniji. Partneri u bh kampanji su  Ministarstvo sigurnosti BiH - Odsjek za borbu protiv trgovine ljudima,  Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva u BiH  te Federalna televizija.

Film je prevashodno namjenjen djeci školskog uzrasta, mrežama mladih, prosvjetnim radnicima, osobama koje rade sa mladima generalno te manjinskoj populaciji Roma. Pored ovog filma Asocijacija XY će razviti dodatni edukativni modul namjenjen mladima, prosvjetnim radnicima i pedagozima koji bi trebao da dodatno da  unaprijedi razumjevanje ovog filma.
AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS