Drugarstvo bez granica

U srijedu 29.05.2013. članovi „Budi muško kluba" iz Banja Luke će posjetiti Centar „Zaštiti me" te će sa korisnicima ovog centra uz druženje i sportske aktivnosti razgovarati o nenasilju.

Ova aktivnost će se realizovati u saradnji sa centrom „Zaštiti me" koji je podržao inicijativu članova BMK za druženjem. Centar „Zaštiti me" je ustanova za vaspitanje, obrazovanje i rehabilitaciju učenika sa lakom i umjerenom mentalnom zaostalošću. U sklopu ove ustanove nalazi se odjeljenja osnovne i srednje škole te internat.

Upravo na inicijativu članova BMK sutra će biti realizirana posjeta ovoj ustanovi. BMK-ovci će sa korisnicima ovog centra razgovarati o nenasilju, o svom angažmanu u okviru BMK i aktivnostima koje su do sada imali. Kako su članovi BMK i korisnici centra pripadnici približno jednakih generacija nesumljivo je da će imati mogo zajedničkih tema za razgovor.

Kako bi ovo druženje pored edukativnog imalo i zabavni karakter, svi učesnici će se oprobati u sportskim aktivnostima. Uz košarku i fudbal ovi mladi ljudi će se još više zbližiti te uz ove aktivnosti jačati svoj sportski duh.

Projekat Školski "Budi muško klubovi” za nultu toleranciju prema nasilju, nad ženama i djevojkama u Sarajevu, Banjaluci, Mostaru i Brčkom podržan je od strane organizacije UN Women.

AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS