Dokaz uspješne sinergije vladinog i nevladinog sektora

Čvrsta saradnja između Ministarstva sigurnosti BiH i Asocijacije XY potvrđena je danas potpisivanjem Memoranduma o saradnji na projektu Unaprjeđenje multisektorske saradnje u prevenciji i pružanju sveobuhvatnih usluga u oblasti trgovine ljudima u BiH podržanom od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Memorandum o saradnji potpisali su državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalne migracije gospodin Samir Rizvo i izvršna direktorica Asocijacije XY Emina Osmanagić.

U zgradi Prijateljstva između Grčke i BiH u Sarajevu razgovarano je između ostalog o dosadašnjim zajedničkim projektima kao i novim modalitetima saradnje na polju borbe protiv trgovine ljudima. Nacionalni koordinator je istakao svoje zadovoljstvo saradnjom sa Asocijacijom kao i inovativnim i strateškim pristupima u borbi protiv trgovine ljudima u BiH. „Partnerstvo dva sektora, tj. naše institucije i ova nevladine organizacije dokazuje da je moguće napraviti ozbiljne rezultate i pomake, i u poljima koja su delikatna poput ovog" rekao je Rizvo prilikom današnjeg sastanka.

Projekat Unaprjeđenje multisektorske saradnje u prevenciji i pružanju sveobuhvatnih usluga u oblasti trgovine ljudima u BiH je na neki način nastavak nedavno okončanog projekta Smjernice centrima za mentalno zdravlje u pružanju pomoći osobama, žrtvama trgovine ljudima. Nastavak partnerstva sa Ambasadom SAD-a u BiH na oba ova projekta predstavlja potvrdu čvrstog opredjeljenja SAD-a u borbi protiv trgovine ljudima kao i davanja prilike da se obezbjedi samoodrživost projekata koje podržava ambasada ove zemlje u BiH.

AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS