Dodjela certifikata za zagovaranje u oblasti zdravih životnih stilova u Mostaru

Certifikati kojima se potvrđuje uspješno završen sveobuhvatni program Zagovaranje za smanjenje faktora rizika za zdravlje stanovništva u lokalnoj zajednici dodjeljeni su danas u Gradskoj vijećnici Grada Mostara. Certifikate su dobili relevantni predstavnici javnih institucija i stručnjaci iz oblasti obrazovanja i zdravstva kao i predstavnici nevladinih organizacija i medija iz Mostara koji su prošli obuke iz oblasti zagovaranja.

Marijana Vilenica Obradović, Huso Razić, Amela Tanović Prnjić, Sabina Memić, Lejla Hodžić, Merima Hafizović, Nedžad Vuk, Zorana Pavković, Eniz Čolaković, Doris Vlašić, Džeraldina Marijanović, Belma Baralija, Nadija Bandić i Azemina Gubeljić nakon završene obuke učestvovali su izradi akcionih planova te pisanju i implementaciji zagovaračkih projektnih aplikacija.

Istaknuti sportisti Mostara Amina Kajtaz i Emil Markić kao i medijske kuće Federalna novinska agencija FENA Mostar, CITY TV Mostar i Bljesak.info dobili su zahvalnice za doprinos i nesebično zalaganje u unapređenju zdravlja građana Mostara.

„Kao ključni problemi iz oblasti zdravlja i zdravih životnih stilova u Mostaru navodi se upotreba duhana, duhanskih proizvoda, nargile i alkohola na mjestima gdje borave djeca i mladi, nezdrava ishrana djece i mladih i smanjena fizička aktivnost. Cilj obuke iz oblasti zagovaranja je jačanje kapaciteta predstavnika lokalne zajednice sa ciljem unapređenja zdravlja stanovništva u Mostaru”, navodi organizator.

Dodjela certifikata je organizovana u okviru Projekta smanjenja faktora rizika za zdravlje stanovništva u Bosni i Hercegovini- Stub Zagovaranje, kojeg podržava Vlada Švicarske a implementira Konzorcij za zagovaranje, Asocijacija XY i agencija Boram, u partnerstvu sa Svjetskom bankom i Federalnim ministarstvom zdravstva.


AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS