Dobrodošlica za tri nova člana mreže Prijateljskih centara za zdravlje mladih

Jučer (31.01.2012.) je u Sarajevu, u hotelu Holivud organizovan prvi ovogodišnji koordinacioni sastanak koordinatora iz 26 Prijateljskih centara za zdravlje mladih iz cijele BiH. Osnovni cilj ovog sastanka je da se koordinatori kao i partneri upoznaju sa rezultatima ostvarenim u godini 1 GF R9 projekta te da se informišu o aktivnostima i indikatorima planirani za godinu 2 ovog projekta.


Posebno zadovoljstvo na ovom sastanaku bilo je upoznati se sa 3 nova koordinatora, odnosno Prijateljska centra za zdravlje mladih (PCZM) i to iz gradova, Gračanica, Gradiška i Višegrad. Ovi PCZM su novouspostavljeni PCZM u godini 2 GF R9 projekta.
Pored redovnih planova koji su vezani za izvještavanje (finansijsko i narativno) ovaj koordinacioni sastana

k je bio prilika da se učesnike istog upozna sa M&E sistemom izvještavanja. Radi se o informacionom alatu koji daje mogućnost da se objedine svi podaci iz svih PCZM a koji bi trebali biti vidljivi i dostupni kroz jedinstvenu bazu podataka. Na ovaj način namjera je da se proces izvještavanja optimizira, pojednostavi i unaprijedi. Trening su vodili eksperti iz kompanije QSS . Pored njih, u monitoring ulozi, sastanku su prisustvovali i predstavnici UNDP-a u BiH.
AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS