Dobre prakse naše zemlje i regiona u globalnoj bazi najboljih zdravstvenih programa

Eksperti Europskog društva za kontracepciju i reproduktivno zdravlje (The European Society of Contraception and Reproductive Health - ESC) u januaru 2019. godine lansirali su online biblioteku koja nudi pristup istraživanjima, obrazovnim alatima, naučnim radovima, a na temu zdravlja, seksualnog i reproduktivnog zdravlja i drugih komplementarnih oblasti (nasilje, zdravlje osoba sa poteškoćama, odrastanje, mentalno zdravlje, prevencija upotrebe psihoaktivnih supstanci). Online biblioteka nudi različite sadržaje koji će pomoći stručnjacima širom svijeta da konsultiraju stručnu literaturu i prakse temeljene na dokazima i primjene ih u svom radu.

Posebno smo ponosni što su u ovom eminentnoj globalnoj biblioteci, proizvodi Asocijacije XY i naših partnera CARE International Balkans pronašli svoje mjesto i nalaze se pored najpoznatijih i najpriznatijih globalnih obrazovnih i zdravstvenih programa. Nastavni predmet Zdravi životni stilovi sa pratećim materijalima, Program Y, Pazi SeX, priručnici za promociju i zaštitu zdravlja adolescenata u osnovnim i srednjim školama, samo su neki od materijala koji su od danas dostupni u globalnoj biblioteci ESC. Ovo je odlična prezentacija naše zemlje, organizacije i partnera kako u BiH, tako i u svim zemljama svijeta uvažavajući reputaciju koju Europsko društvo za kontracepciju uživa globalno.

Biblioteku možete posjetiti na slijedećem linku:

https://escrh.eu/education/web-library-on-sexuality-education/

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS