Direktan kontakt sa pružateljima usluga kao garant kvalitete

Kako je to i već najavljeno protekla dva dana (04.03.-05.03.2013.) Banja Luka je bila mjesto dešavanja edukativne radionice za profesionalno osoblje centara za mentalno zdravlje a u sklopu zadnje faze realizacije projekta „Smjernice centrima za mentalno zdravlje u pružanju pomoći osobama, žrtvama trgovine ljudima" kojeg podržava Ambasada SAD-a u BiH.

Radionica je realizovana u hotelu Vidović koji je učesnicima ponudio idealne uslove za rad. Pored profesionalaca iz Banjaluke učesnici radionice bili su i uposlenici Centra za mentlno zdravlje iz Mrkonjića. Facilitatorke ove radionice bile su Samira Hunček iz Ministarstva sigurnosti BiH, Odjel za borbu protiv trgovine ljudima te Jasminka Vučkić iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS-a koja je ujedno bila i jedna od članica radne grupe koja je radila na razvijanju smjernica. Prema riječima prisutnih,  a nakon prezentacije, ovaj dokument će olakšati i unaprijediti rad profesionalaca iz CMZ-a u njihovom kontaktu sa osobama, žrtvama trgovine ljudima.

Sam dokument nije obavezujući  no preporučuje se njegovo korištenje u CMZ-ovima kao adekvatnog i korisnog materijala u pružanju podrške i pomoći osobama, žrtvama trgovine ljudima.

Sa realizacijom ove, preostale su još tri radionice na kojima će biti prezentirane gore pominjane smjernice. Naredna radionica će se održati u drugoj polovini mjeseca marta, odnosno 18.03 i 19.03.2013. u Mostaru.

AKTUELNO
21.9.2020
Konkurs
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS