Diplomirana psihologinja i psihoterapeutkinja Zvjezdana Jakić- Mnogobrojni su izazovi na putu odrastanja vaše djece, a mi smo tu da vas podsjetimo da ne morate sve njih prolaziti sami

Zvjezdana Jakić je diplomirana psihologinja, geštalt i psihodramska psihoterapeutkinja sa višegodišnjim iskustvom u radu sa mladim ljudima i njihovim roditeljima. Svoj rad bazira na savjetovanju i psihoterapijskimseansama. Dio je stručnog tima XY Roditeljskog savjetnika, sa volonterskim angažmanom.

RS: Zbog čega ste odlučili da budete dio Roditeljskog savjetnika?

Zvjezdana Jakić: Prvenstveno zbog višegodišnjeg iskustva u radu sa mladima, a i iskustva koje imam u radu sa roditeljima. Psihoterapijski rad uzima u obzir širu perspektivu, tako da ne možemo jednu mladu osobu zajedno sa njenim problemima posmatrati izvan kontesta porodice, tj. roditelja. Ovo se odnosi i na mlade osobe koje žive sa jednim roditeljem, gdje su roditelji razvedeni i sl. Uglavnom se podrazumijeva da je biti roditelj isključivo prirodna stvar i da sve "samo od sebe” ide svojim tokom. Roditelji imaju malo podrške u ovoj najbitnijoj ulozi u žvotu, a pred njima su jako velika očekivanja koja oni imaju (prvo od sebe samih, pa onda i od društva). Zbog navedenih razloga sam sretna što sam dio tima Roditeljskog savjetnika.

RS: Prema vašem iskustvu koje teme najviše zanimaju roditelje?

Zvjezdana Jakić: Roditelje najviše zanima da njihova djeca budu sretna i uspješna. Zanima ih kako da budu "bolji”roditelji, te kako da bolje komunciraju sa svojom djecom. Aktuelne su i teme kako da prepoznaju vršnjačko nasilje, kao i prevencija zloupotrebe psihoaktivnih supstanci.

RS: Koja su najčešća pitanja?

Zvjezdana Jakić: Pitanja se uglavnom odnose na temu zdrave komunikacije, vršnjačkog nasilja, boljeg uspjeha u školi ili fakultetu, prevencija raznih vrasta ovisnosti i boljeg emocionalnog povezivanja sa djecom.

RS: Šta je po vama najveći problem mladih u BiH?

Zvjezdana Jakić: Najveći problem mladih u današnje vrijeme predstavljaju velika očekivanja, brz život, brzi rezultati, brza zarada i sl. U skladu sa vremenom u kojem živimo, mladi ljudi imaju puno opcija, ali i puno "zamki” ako se ne uklope u ovakav način života. Upravo zbog ovih razloga svakoj mladoj osobi kao i svakom roditelju je potrebno pristupiti individualno i podržati ih u njihovoj različitosti, kao i u njihovom pravu da mogu biti uspješni kad slijede vlastiti put.

RS: Šta biste savjetovali roditeljima?

Zvjezdana Jakić: Želim da im kažem da postoji mjesto za njihove probleme i dileme koje je povjerljivo, profesionalno, interesantno, interaktivno i sigurno. Mnogobrojni su izazovi na putu odrastanja vaše djece, a mi smo tu da vas podsjetimo da ne morate sve njih prolaziti sami.

AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS