Dermatovenerologija

Dermatovenerološka ordinacija Asocijacije XY pruža usluge osnovnog dermatovenerološkog pregleda i konsultacija te po potrebi upućuje u druge medicinske ustanove. Ova vrsta ordinacije je namjenjena za mladiće kada se radi o prevenciji i otkrivanju spolno prenosivih infekcija ili upala.

S druge strane ove usluge su također namjenjene mladićima i djevojkama koji imaju pubertetske bubuljice ili npr. neke druge probleme sa kožom. Profesionalno medicinsko osoblje kao dio medicinskog tima Asocijacije XY je prošlo niz treninga za rad sa mladim ljudima, tako da svaka mlada osoba koja dolazi na pregled prije istog kroz razgovor biva pripremljena za sam pregled. Tek nakon obavljenog razgovora mlada osoba je spremna za pregled.

ZAPAMTI! Slobodno pitaj sve što ti pada na pamet, ne postoje banalna ili glupa pitanja. Naše medicinsko osoblje je tu da pored pregleda ti da savjete o kontracepciji, prevenciji spolno prenosivih infekcija i svemu onome što smatraš važnim.

Radno vrijeme:
Četvrtak: 09:00-11:00
dr. Irena Lekić
Ukoliko želiš da zakažeš samo tvoj termin za dermatovenerološki pregled i konsultacije nazovi nas na tel 033 220 371
Usluge dermatovenerološkog pregleda kao i konsultacije su strogo povjerljive i besplatne za sve mlade iz BiH
AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS