Denis Herić kaže Ne samo danas!

Ja, ne samo danas, ne samo jučer i ne samo sutra želim biti dobar prijatelj. Ne želim biti jedan dan, ni dva, ni tri. Želim biti dobar i danas i jučer, sutra i svaki dan. Želim davati i dobiti. I širiti ljubav i primati je, jer ništa na svijetu nije važnije od ljubavi i ljudske konekcije. Ono što ostavimo iza sebe, makar jedan zagrljaj, po koja lijepa riječ, pa i neki poljubac, vrijednije je od bilo kakvog bogatstva koje ostavljamo. Romantično ili prijateljski, majčinski ili bratski, voljeti znači biti živ. Često govorimo o ljubavi kao o nekoj pratećoj stvari ili pojavi u ljudskom životu i odnosu dvaju ljudi. Kažu, ljubav je lađa kojom plovim, ljubav je sinonim za život i za mladu osobu.

 Odrastao sam u Sarajevu i često bih čuo ružne riječi o njemu: prljave ulice, prazni parkovi, ružni grafiti, ali ono što me najviše pogađalo i za što sam se uvijek borio svrgnuti jeste mišljenje o našim mladim ljudima. Često bih čuo da smo nemarni, needucirani, da radimo neke stvari na svoju ruku. Svi mi, pojedinačno, jedno po jedno, smo posebni. Volimo svim srcem, poštujemo druge i držimo se u slogi i prijateljstvu. Ali kada stanemo jedno pokraj drugog, još jači i sa još više ljubavi, dokazujemo upravo suprotno stigmama: mi se volimo i poštujemo, grlimo se, dijelimo ljubav, ali je i međusobno dobijamo. 

 Mi ne samo danas, i ne samo jučer, a ne ni sutra, već svaki dan, grlimo svoje sestre, ljubimo svoje majke, poštujemo i pozdravljamo svoje komšinice, poželimo dobar dan svojim nastavnicama, čuvamo svoje kćerke, poštujemo svoje žene i djevojke i sve njih, volimo beskrajno. Jer svi mi, kao prava i zdrava omladina, učimo da volimo i da budemo voljeni, da prihvatamo prvo sebe, pa onda i druge za onakve kakvi jesu. 

I zato, ne samo danas, ne jučer, ne sutra, već svaki dan smo tu, stojimo uspravno i zalažemo se za bolje sutra, za sunčane dane, vedra neba, prijateljke kafe, zagrljaje i poljupce, vesele osmijehe i šale i što j najvažnije, želimo duga prijateljstva i vječnu mladost, jer što je čovjek ako nije mlad i ako ne voli. 

Za bolje sutra, sutra puno ljubavi i sloge!
AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS