Dar za djecu oboljelu od rijetkih bolesti

U sklopu obilježavanja Dana rijetkih bolesti volonteri Asocijacije XY kao i članovi YSAFE BiH mreže će sutra, 28.02.2014. predstavnicima Udruženja Dajte nam šansu, korisnicima Udruženja,  djeci oboljeloj od rijetkih bolesti i djeci sa posebnim potrebama uručiti igračke i školski pribor.

Već nekoliko sedmica u prostorije Asocijacije XY kao i njenog Youth centra svakodnevno dolaze mladi iz Sarajeva ali i Visokog kako bi djeci oboljeloj od rijetkih bolesti i djeci sa posebnim potrebama okupljenoj u Udruženju Dajte nam šansu poklonili dio svojih uspomena na odrastanje. Mirza Ramičević, učenik trećeg razreda Srednje zubotehničke škole iz Sarajeva ne samo da je darovao igračke i školski pribor nego je uzeo i aktivno učešće u organizaciji ovog događaja. „Neke od ovih igračaka učinile su moje odrastanje sretnijim. Bio bih sretan kada bi djelić te sreće vidio na licima djece kojima darujem ove igračke" rekao je Mirza. Učenici Mirzine škole do sada su uspjeli prikupiti čak ćetri kutije igračaka.

Udruženje "Dajte nam šansu" je osnovano početkom 2011. godine kao izraz potrebe roditelja koji imaju djecu / osobe s poteškoćama u razvoju sa ciljem poboljšanja kvaliteta života te rješavanja osnovnih statusnih i životnih problema ovih porodica. Ovo udruženje danas okuplja preko 600 članova. Članovi Udruženja su sve porodice koje imaju djecu / osobe s poteškoćama u razvoju, nevezano za medicinsku 
dijagnozu ili stepen invaliditeta.  Ukoliko i vi želite pokloniti neku od svojih igračaka ili pak dio školskog pribora učinite to još danas. Kontaktirajte Asocijaciju na broj 033 57 46 30.

AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS