Danas započeo dvodnevni trening za prosvjetne radnike KS

Asocijacija XY zajedno sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo a uz podršku Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške i CARE International NW Balkans 28 i 29 maja 2013. godine organizira dvodnevni seminar – trening za pedagoge, psihologe i socijalne radnike-ce i nastavnice-ke. Tema dvodnevnog seminara je „Inicijativa mladića te promocija rodno-ravnopravnih normi, zdravih životnih stilova i nenasilnog ponašanja mladih". Trening su otvorili ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo prof. dr. Damir Marjanović te ambasadorica Kraljevine Norveške u BiH Vibeke Lilloe.  Pored pomenutih treningu prisustvuju i  direktorica CARE International za Balkan Sumka Bučan te  projekt menadžer CARE Int. Saša Petković.

„Trening je nastao kao rezultat projekta koji od decembra 2010. godine resorno ministarstvo provodi uz pomoć Asocijacije XY a koja pretpostavlja formiranje klubova „Budi muško". Već su formirana tri spomenuta kluba u tri sarajevske srednje škole. Radi se o Srednjoj mašinskoj i tehničkoj školi, Srednja škola za saobraćaj i telekomunikacije te Srednjoj elektrotehničkoj škola za energetiku, istakla je Lamija Husić, stručna savjetnica Ministarstva nauke, obrazovanja i mladih KS-a
Ovaj način razmišljanja reprezentira novi stil u radu sa mladim ljudima. U Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade se nadaju da je takav način komunikacije prilagođen vremenu u kojem živimo te se daje nesebična podrška formiranju „Budi muško" klubova.

„Nakon više od dvije godine rada, mi već imamo proširivanje projekta u Srednjoj ugostiteljskoj - turističkoj školi u Sarajevu. Ovakvi projekti ujedno promoviraju ravnopravnost spolova uz slogan „Reci stop nasilju" te nove načine razmišljanja i novi životni stil općenito. Ministarstvo je ujedno unutar Asocijacije XY prepoznalo partnera koji daje nesebičnu pomoć cijelom projektu." , dodaje Husić.

Predavači na seminaru su gosti iz Srbije i Hrvatske, te članovi partnerskih organizacija koje u susjedstvu više od deset godina djeluju i rade na ovom polju.

AKTUELNO
21.1.2021
JAVNI POZIV
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS