Danas se obilježava Svjetski dan AIDSa

Povodom Svjetskog dana AIDS-a, koji se svake godine obilježava 1. decembra, volonteri Asocijacije XY će ispred Zgrade institucija Bosne i Hercegovine organizovati uličnu akciju koja ima za cilj podizanje svijesti građana o važnosti prevencije i testiranja na HIV. Akcija će biti održana u periodu od 11:00 do 13:00 časova.

Volonteri Asocijacije XY će zainteresovane građane informisati o važnosti prevencije i dijeliti crvene trakice kako bi se solidarisali sa sugrađanima koji se bore sa ovom infekcijom. Sve zainteresovane za testiranje na HIV volonteri će uputiti u Centar za dobrovoljno povjerljivo savjetovanje i testiranje koji se nalazi u ulici Avdage Šahinagića na broju 10, gdje će uz prijateljski pristup zdravstvenih radnika i brzih testova za 15 minuta saznati svoj status.

Prema podacima Ministarstva civilnih poslova BiH, od prvog registrovanog slučaja AIDS-a 1986. godine pa do kraja novembra 2017. godine, u Bosni i Hercegovini je registrirano 336 HIV pozitivnih osoba, a kod 152 osobe se razvio AIDS. Jedan od razloga zašto nema mnogo novih slučajeva HIV infekcije je i nedovoljno podignuta svijest o važnosti testiranja ali i efekti preventivnog rada sa marginaliziranim grupama vladinog i nevladinog sektora u okviru projekta koji je finansirao Globalni fond za borbu protiv AIDS-a.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS