Dajana Pašić, dipl. žurnalistkinja

Službenica za odnose sa javnošću i komunikacije

Odgovorna za kreiranje, koordinaciju, implementaciju komunikacijskih strategija i komunikoloških vrijednosti organizacije prema javnosti i rad sa medijima.

U Asocijaciji XY radi od 2015. godine.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS