Crnogorci, Bosanci i Hercegovci ponovo na okupu

Nastavljaju se aktivnosti Asocijacije XY i NVO Juventas na projektu  „Uključenje mladih iz međugraničnih područja BiH i Crne Gore u aktivnostima socijalne kohezije". Olimpijska ljepotica Jahorina će u periodu 15.06.-17.06. biti mjesto susreta  mladih iz deset crnogorskih i bosanskohercegovačkih škola koji će nastaviti sa aktivnostima početim u Podgorici prethodnog mjeseca.

Na ovom dvodnevnom seminaru mladi će zajedno sa facilitatorom kreirati svoje projekte na osnovu znanja koje su usvojili u Crnoj Gori na prvom održanom seminaru. Polazna tačka će biti identifikacija pet zajedničkih problema nužnih za rješiti gdje bi svaka škola u drugoj zemlji trebala da nađe partnera s kojim bi  implementirala  projekat napisan na Jahorini. Pri tome bi se dogovorio način implementacije kao i vremenski okviri kada bi se realizirale posjete mladih partnerskim školama. Svaki školski projekat će ujedno predstavljati i strategiju za rješavanje problema njihove zajednice, škole ili okruženja, a rješavanje će podrazumijevati direktan aktivizam mladih, saradnju sa lokalnom zajednicom kao i sa upravom škole što će ojačati organ vijeća učenika. Kako se radi o grupi srednjoškolaca osim rada je planirano i druženje pa će se mladi zabaviti uz karaoke, muziku i svirku.

AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS