Cilj je i dalje nula (0)

Obilježavanje Svjetskog dana AIDS-a počinje u Banjaluci u petak 29.11.2013. u prostorijama Srednje elektrotehničke škole u 13:30 gdje će vršnjački edukatori Asocijacije XY realizirati set edukativnih prezentacija učenicima pomenute škole na temu prevencija HIV/AIDS-a.

U nedjelju 1.12.2013. na Svijetski dan AIDS-a volonteri, vršnjački edukatori i uposlenici APOHA-e, Asocijacije XY te studenti Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (BoHeMSA) će u Sarajevu (Trg djece Sarajeva) i Banjaluci (Trg Krajine) u period između 11:30 i 14:00 ćjavnosti, građanima i prolaznicima dijeliti informativno-edukativne materijale, prezervative i sl. Pored toga građani će imati mogućnost da javnosti a posebno osobama koje žive sa HIV-om ostave afirmativne poruke koje će doprinijeti destigmatizaciji i smanjenju diskriminacije prema osobama koje žive sa HIV-om u BiH a ujedno i uticati na svijest građana BiH o važnosti prevencije i edukacije o HIV-u. Poruke podrške će nakon toga biti i postavljene na simoličnu crvenu traku poznatu kao red ribbon, simbol neprekidne borbe protiv AIDS-a.

U ponedjeljak, 2.12.2013. u 12:30 vršnjački edukatori Asocijacije XY će nastaviti sa prezentacijama o prevencija HIV/AIDS-a uSrednjoj elektrotehničkoj školi u Banjaluci.

Istoga dana u saradnji sa Centrom za dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje i testiranje iz Infektivne  klinike UKC Sarajevo (DPST Sarajevo). Asocijacija XY će u Kazneno popravnom zavodu Sarajevo, odjeljenje Igman realizirati testiranje među osuđenim licima ovog zavoda. Realizacija ove aktivnosti planirana je za 10:00. Ovo je ujedno i prvo testiranje ovakve vrste koju Asocijacija XY u saradnji sa DPST Sarajevo realizuje u nekom od KPZ-a u FBiH što je pozitivna praksa za koju se nadamo da će biti nastavljena.

Svjetski dan AIDS-a se obilježava svakog 1.decembra širom svijeta. Obilježavanje ovog datuma započelo je davne 1988. te je kroz godine postojanja u fokus interesovanja globalne javnosti isticalo teme poput AIDS i porodica, Stigma i diskriminacija, Žene i AIDS itd. I ove godine globalni slogan je „Cilj je nula". Prema posljednjim podacima u BiH je registrirano 245 slučajeva HIV infekcije, a kod 126 se razvio AIDS.

U toku 2013. godine zabilježena su 22 nove HIV infekcije (16 muškaraca i 6 žena), a kod 6 inficiranih se razvio AIDS u toku 2013. godine (5 muškaraca i 1 žena).

Također, ove godine zabilježena su i  4 smrtna slučaja kod HIV inficiranih ( sva 4 u AIDS fazi - 3 muškarca i 1 žena).AKTUELNO
31.3.2021
Javni poziv
10.3.2021
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS