Ceremonija potpisivanja ugovora Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i 12 partnera

U Bosni i Herzegovini se od kraja 2006. godine provodi opsežan program podrške prevenciji, dijagnostici i liječenju osoba oboljelih od AIDS-a,  podržan sredstvima Globalnog Fonda za borbu protiv AIDS-a, Tuberkuloze i Malarije, a kojim upravlja UNDP po ovlaštenju CCM-a za HIV i TB formiranog u Bosni i Hercegovini  2004. godine.

Dana 19. jula 2013. godine, UNDP će svečano potpisati dvoipogodišnji ugovor sa 12 vladinih i nevladinih partnera (IOM, Zavod za Javno Zdravstvo FbiH, Institut za Javno Zdravtvo RS, Partnerstvo za zdravlje, World Vision, UG Viktorija, Proi, Asocijacija Margina, AAA, Apoha, Poenta, Asocijacija XY) u iznosu  od 12 miliona KM. Ovim sredstvima se osigurava nastavak gore pomenutih aktivnosti sve do kraja 2015. godine, a poseban akcenat se daje zaštiti populacije pod povećanim rizikom.

Samo u posljednje dvije godine UNDP je ovim programom, zajedno sa svojim partnerima, obuhvatio preko 4000 injekcionih korisnika droga, više od 9000 seksulanih radnica i oko 12000 muškaraca koji imaju seks sa muškarcima. Ove preventivne usluge također dobija 770 zatovrenika.

Putem specijalizovanih partnerskih organizacija ovim programom je obuhvaćeno 12.500 hiljada Roma od 2010. do danas, a 1777 pružalaca zdravstveno-civilnih usluga su prošli odgovarajuću obuku u vezi ovih zaraznih oboljenja.

Također, jedna od komponenti programa je podrška centrima koji pružaju uslugu zamjenske terapije opijata u  8 gradova širom Bosne i Hercegovine za blizu oko 1000 korisnika.

Već punih sedam godina putem ovog programa obezbijeđeno je besplatno i provjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV i Hepatitis C virus koje obavljaju stručni zdravstveni radnici. Ova usluga je dostupna u 22 centra širom Bosne i Hercegovine, a samo testiranje se obavlja savremenim testovima iz pljuvačke (saliva) čiji je rezultat poznat u roku od 20 minuta.
AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS