CARE Njemačka i Luksemburg zainteresovani za saradnju sa Asocijacijom XY

Jučer, 22.4.2014. u poslijepodnevnim satima na adresi Danijela Ozme 12 u posjeti Asocijaciji boravila je delegacija CARE North West Balkans sa direktoricom Sumkom Bučan na čelu. U njenom društvu bili su i nacionalni direktor CARE-a za Njemačku i Luksemburg Karl-Ott-Zentel, predsjednik Upravnog odbora CARE-a za Njemačku i Luksemburg Heribert Scharrenbroich zamjenica predsjednika Upravnog odbora CARE-a za Njemačku i Luksemburg.

Gosti su bili zainteresovani za rad Asocijacije XY, aktuelne projekte kao i najznačajnije rezultate. Poseban interes su pokazali za projekat Inicijativa mladića za sprječavanje rodno zasnovanog nasilja na sjevero-zapadnom Balkanu čiji jedan od implementatora je i Asocijacija . Ovo je ujedno bila i prilika da se razmjene iskustva u realizaciji sličnih projekata koje je CARE  Njemačka i Luksemburg  trenutno realizuju u Africi.

Na sastanku je bilo i govora o položaju Roma u BiH, njihovoj inkluziji u obrazovne sisteme u BiH i uključivanju u projekte koje realizuje kako CARE North West Balkans tako i Asocijacija XY.

Direktorica CARE North West Balkans Sumka Bučan istakla je specifičnost korištene metodologije na sprovedbi projekta Inicijativa mladića za sprječavanje rodno zasnovanog nasilja na sjevero-zapadnom Balkanu kao i njenu uspješnost na terenu.

Na kraju sastanka obje strane su izrazile želju za saradnjom na nekom od potencijalnih zajedničkih projekata.

Inače, organizacija CARE North West Balkans je dugogodišnji partner Asocijacije XY. Dio je jedne od najvećih  međunarodnih humanitarnih  organizacija CARE koja pruža širok spektar pomoći te realizuje projekte  sa dugoročnim efektima na zajednice i zemlje u kojima se ti projekti realizuju.  Organizacija je osnovana daleke 194.
AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS