BiH – zemlja u kojoj je svaka trudnoća željena

Asocijacija XY , 26.09.2012. će u u Sarajevu i Banjaluci u periodu između 11:00 i 15:00h kroz različite aktivnosti a pod motom „BiH – zemlja u kojoj je svaka trudnoća željena" obilježiti Svjetski dan kontracepcije (SDK).


Jedna od centralnih aktivnosti jeste sastanak o temi „Siguran pristup sredstvima za zaštitu reproduktivnog zdravlja – promoviranje nacionalnog vlasništva".  Na ovom skupu će biti predstavljeni rezultati istraživanja sprovedenog tokom 2011. godine od strane Međunarodne federacije za planiranje porodice- Evropska mreža i  Populacijskog fonda Ujedinjenih naroda iz  Istočne Evrope i Centralne Azije a koje se tiče analize o planiranju porodice i reproduktivnog zdravlja u sedam zemalja Istočne Evrope i Centralne Azije s fokusom na BiH. Planirano je da sastanku prisustvuju predstvanici ministarstava zdravstva Federacije i Kantona Sarajevo, UNFPA, privatnog i javnog medicinskog sektora, predstavnici farmaceutskih kompanija i nevladinih organizacija.  Sastanak će se održati u hotelu Art (bivši hotel Europa Garni), adresa Vladislava Skarića 3 u periodu između  11:00 i 13:00.


Pored sastanka zvaničnika ovaj globalni događaj će obilježiti i na desetine volontera Asocijacije XY koji će u Sarajevu i Banjaluci na lokacijama Trg Djece Sarajeva/Trg Krajine kroz interaktivne radionice na otvorenom naziva „Uči gdje stigneš" i dijeljenje promotivnog i edukativnog materijala prenijeti javnosti ovogodišnji slogan manifestacije „BiH- zemlja u kojoj je svaka trudnoća željena". Ulične akcije će biti realizovane u periodu između 12:00 i 15:00.


Svjetski dan kontracepcije predstavlja globalnu kampanju sa misijom da podigne svijest o kontracepciji te, da pruži priliku mladim ljudima da odluke o svom seksualnom i reproduktivnom zdravlju donose na osnovu valjanih i provjerenih informacija.  Pod motom „BiH – zemlja u kojoj je svaka trudnoća željena" SDK 2012 se fokusira na potrebi da mladi unaprijed razmisle i da na taj način u svoje planove za budućnost ugrade i kontracepciju kako bi prevenirali neplanirane trudnoće i spolno prenosive infekcije.  SDK je redovan godišnji događaj koji se još od 2007. obilježava svakog 26. septembra u godini gdje mnogobrojne zemlje širom svijeta organizuju različite događaje kako bi obilježili ovaj značajan datum a ujedno i pokazali svoju posvećenost u podizanju svijesti o kontracepciji, kao i poboljšanju obrazovanja iz oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja.

AKTUELNO
21.9.2020
Konkurs
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS