Biciklistkinje i aktivistice za podizanje svijesti o ženskim pravima iz Norveške pokucale na vrata Asocijacije XY

Carlijin Bettink, Lidewij Ponjee, Sophie Van Hoof i Monique Van Der Veeken su aktivistice norveške organizacije „R4WR" koja radi na globalnom podizanju svijesti o pravima žena, a koje na svojim biciklima obilaze vodeće organizacije širom svijeta koje se bave rodnom problematikom, te svoja iskustva iz ove oblasti prenose javnosti putem svojih blogova, fotografija i video zapisa. Na svom proputovanju kroz BiH boravile su u posjeti Asocijaciji XY sa željom  da se detaljno upoznaju sa aktivnostima koje ova NVO provodi u oblasti ženskih prava.

„Jedan blog svakako će biti posvećen Asocijaciji XY koja sprovodi jako zanimljive projekte u BiH a tiču se podizanja svijesti pojedinaca i samog društva o pravima žena. Biciklizam od 14 hiljada kilometara je naš alat za stvaranje ove svijesti. Za vrijeme vožnje koja će nas odvesti na put koji traje 400 dana, prelazimo preko 22. zemalje. U njima ćemo posjetiti lokalne organizacije koje sprovode projekte o pravima žena. Prije svega mislimo na projekte koje realizira Plan International i Care International", objašnjavaju aktivistice.

„Organizacije koje smo posjetile dale su nam priliku da razgovaramo sa djevojkama i ženama iz različitih sredina. Kroz ove susrete i različite kulture učimo više o pravima žena u zemljama koje posjećujemo. Putem fotografija, video snimaka i blogova, dijelimo naša iskustva i priče o ženama. Na ovaj način, želimo stvoriti most između Nizozemske i drugih zemalja. Rodna ravnopravnost je svjetski problem i svi zajedno treba da se borimo da ga riješimo

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS