Berina Balta

Vršnjački Edukator i Savjetnik

Datum rođenja
3.4.1997
Obrazovanje
SSS
Volontira od
1.9.2014
1. Iskrena sam i osoba od povjerenja.
2. Volim slobodu.
3. Želim da proputujem cijeli svijet.
4. Uživam u gnjavljenju napuhanih i čupavih životinja.
5. Kada nešto zacrtam ne odustajem dok to ne ostvarim.
AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS