Belmin Karahodža

Vršnjački edukator

Datum rođenja
30.4.1995
Obrazovanje
SSS
Volontira od
1.9.2010
1. Dobra sam osoba.
2. Volim zabavu.
3. Volim upoznavanje sa novim ljudima.
4. Volim da naučim nove stvari.
5. Uglavnom volim sve ljude.
AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS