Balkanske pozitivne prakse na Bliskom istoku

Promundo, organizacija iz Washingtona, SAD, „Youth in action" iz Sjeverne Irske i CARE International u glavnom gradu Srbije, Beogradu u periodu između 5. i 11. oktobra su okupili partnerske organizacije u svrhu izgradnje kapaciteta za mogućnosti širenja projekta i programa za mladiće na svjetskom nivou.  

Kroz MENEngage mrežu, partneri će imati priliku da podijele pozitivne prakse i nedostatke u svom radu, ali i nauče nove stvari vezane za rad sa mladićima, te kreiraju mrežu profesionalaca koji rade sa mladićima u ovom polju.

Tokom pet dana, u glavnom gradu Republike Srbije, partneri sa regionalnog projekta su se sastali sa saradnicima iz SAD-a, Francuske i Libanona. U Beogradu će razviti plan implementacije projekta koji će u Libanonu voditi organizacija „Ahaad", uz podršku organizacije „Womanity" iz Francuske.

Partneri iz zagrebačke organizacije „Status M", beogradske organizacije „Centar E8" i Asocijacije XY će predstaviti metodologiju rada sa mladićima implementirane u Hrvatskoj, Srbiji i BiH. Uz „BUDI MUŠKO" kampanju, kontekste balkanskog društva i aktivnosti koje su sprovedene među mladićima iz ovih zemalja, predstavit će se i idejni koncept projekta koji će biti realizovan u Libanonu.

Projekt je replika pozitivnih praksi rada sa mladićima sa Balkana, te ovaj sastanak je ključan u adaptaciji metodologije i planiranja aktivnosti koje će u narednih nekoliko godina biti implementirane među mladićima u Bejrutu i drugim libanskim gradovima.

Sastanak ukazuje da su potrebe mladića na prevenciji rodnozansovanog nasilja iste u različitim krajevim svijeta, jer u društvima koja se nalaze u postkonfliktnom periodu postoje jake rigidne norme koje deformišu maskulinitet i postavljaju nejednaka rodna pravila. Do kraja sastanka, partneri će proći metodologiju rada koja je sprovedena na eudkativnim radionicama među više stotina mladića i prilagoditi je za rad sa mladićima u Libanonu. Ovim korakom se započinje novi era saradnje među partnerima koja će osigurati da se pozitivne prakse projekta „Inicijativa mladića u sprečavanju rodnozasnovanog nasilja na sjeverozapadnom Balkanu" prenesu i na druge države i društva u kojima postoji rodnozasnovano nasilje i sistem rigidnih normi koje ugrožavaju ljudska prava.
AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS