Azra Bešlagić

Vršnjačka edukatorica

Datum rođenja
5.12.1993
Obrazovanje
Studentica
Volontira od
18.3.2017
Studentica Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Svoje slobodno vrijeme volim da koristim na putovanja, i upoznjavanju novih ljudi i kultura.
Komunikativna i ambiciozna osoba, zeljna znanja i novog iskustva.
Spremna za timski rad.
AKTUELNO
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS