Asocijacija XY održala dvije dvodnevne edukacije za zatvorsko osoblje KPZ Zenica i KPZ Tuzla

Tokom novembra i decembra 2014. godine, Asocijacija XY je održala dvije dvodnevne edukacije za zatvorsko osoblje. Obuke su održane u KPZ Zenica i KPZ Tuzla u okviru saradnje koju Asocijacija XY ima sa kazneno- popravnim zavodima (KPZ) Federacije Bosne i Hercegovine.
Edukacija zavodskog osoblja KPZ-a je projektna aktivnost planirana projektom „Maksimiziranje pokrivanja efektivne prevencije HIV-a i njege među populacijama u najvećem  riziku" u okviru cilja 1 programa Global Fonda za Bosnu i Herecegovinu, a teme koje su obrađivane su: seksualno prenosive infekcije, HIV i AIDS, stigma i disktiminacija, preventivne strategije, profesionalni rizici, mjere zaštite i dr. Cilj je senzibilizacija zatvorskog osoblja, smanjenje profesionalnog rizika i podizanje efikasnosti preventivnih programa, a kategorije zatvorskih službenika koji su prisustvovali edukacijama su zatvorski čuvari, medicinsko osoblje, psiholozi, socijalni radnici i drugi koji su u direktnom kontaktu sa osuđenim licima. Posebno nam je zadovoljstvo što su edukaciji u KPZ Zenica prisustvovali i mladi zatvorski čuvari pripravnici koji se tek pripremaju za rad.
Učesnici ovih kvalitetnih i korisnih edukacija su izrazili svoje zadovoljstvo temama i pristupom koji su im približili načine prenošenja i zaštite od HIV/AIDS-a i seksualno prenosivih bolesti, te ih smatraju veoma korisnim u svom svakodnevnom profesionalnom radu.
Jedna od narednih aktivnosti Asocijacije XY na ovom projektu je izrada HIV protokola za zatvore koji će pružiti  standarde i smjernice o postupanju u zatvorima kako bi se zaštita provodila kontinuirano.
AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS