ASOCIJACIJA XY NA 2. MENENGAGE GLOBALNOM SIMPOZIJU U NEW DELHIJU, INDIJA

Ove godine u New Delhiju, Indija, od 10.-13. novembra održao se 2. MenEngage globalni simpozij.

MenEngage je globalni savez nevladinih organizacija i UN agencija, uključujući UNFPA, UN Women, CHSJ i Beijing +20, koje djeluju sa ciljem angažovanja mladića i muškaraca u ostvarivanje rodne ravnopravnosti. Savez čini više od 400 nevladinih organizacija iz subsaharske Afrike, Latinske Amerike i Kariba, Sjeverne Amerike, Azije i Evrope, koje su se sastale 2004. godine sa opštim ciljem da partnerski rade na promovisanju angažovanja mladića i muškaraca u ostvarivanju rodne ravnopravnosti, promovisanju zdravlja i smanjivanju nasilja na lokalnom, nacionalnom i  globalnom nivou, uključujući preispitivanje strukturnih barijera ostvarivanju rodne ravnopravnosti.

2. MenEngage globalni simpozij u Indiji okupio je istraživače, aktiviste, vlade i donatore iz više od 93 zemlje. Ove godine, zahvaljujući prepoznatom kvalitetu rada i djelovanja Asocijacije XY od strane organizatora,  jedna od zemalja učesnica bila je i Bosna i Hercegovina, koju su na simpoziju predstavili Emina Osmanagić, direktorica Asocijacije XY i Feđa Mehmedović, Projektni koordinator i master trener Asocijacije XY.

U cilju predstavljanja dobrih praksi iz programa rada sa mladićima i muškarcima Asocijacije XY, Feđa je osmislio sesiju koju je na interaktivan način prezentirao učesnicima simpozija. U sklopu održane prezentacije ukazano je na to da zdravstveni i obrazovni sistemi Bosne i Hercegovine ne prepoznaju seksualno i reproduktivno zdravlje muškaraca kao jedan od ključnih zdravstvenih problema, dok određene konstrukcije i viđenja muškosti u našoj zemlji potiču promiskuitet među muškarcima i rodnu neravnopravnost i razvijaju indolentan stav prema seksualnom i reproduktivnom zdravlju. Istraživanja pokazuju da se starosna dob adolescenata, kada je riječ o početku praktikovanja seksulanog odnosa, spustila na 13 godina , dok sa druge strane adolescenti posjeduju ograničena znanja o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i rijetko koriste zaštitu, što ih čini ranjivom populacijom. Odrasle  osobe, posebno članovi manjih populacijskih grupa (Romi, MSM, SOGI i zatvorenici) se suočavaju sa brojnim izazovima kada je riječ o njihovim pravima na zdravstvenu zaštitu.

Tokom izlaganja, predstavnik Asocijacije XY govorio je o novim pristupima u zagovaranju, modalitetima formalnog i neformalnog obrazovanja, korištenju teatra u cilju transformacije rodnih normi, te unapređenja preventivnih i drugih programa u BiH za opće dobro šire populacije.

Kroz kombinaciju realizovanih  edukativnih intervencija, ICT kampanja i socijalnog marketinga u bh. školama registrovan je značajan porast broja muškaraca koji koriste zaštitu. Također, vidljivo je povećanje znanja i svijesti o seksualnom i reproduktivnom zdravlju.  Kroz osnivanje pojedinih objekata i usluga za muškarce omogućen je jednostavan pristup zdravstvenim uslugama, koje od 2007. godine koristi više od 200.000 osoba.

Više informacija sa 2. MenEngage globalnog simpozija donosimo uskoro.

AKTUELNO
29.6.2022
Javni poziv
XY ANKETA
Da li ste ikada posjetili psihologa/psihoterapeuta?
Da, više puta.
Da, samo jednom.
Ne, nikada.

1265
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za FBiH
1264
Besplatna SOS linija za žrtve
nasilja u porodici za RS